TAILIEUCHUNG - Kỹ năng diễn thuyết cơ bản (phần 1

Tham khảo tài liệu 'kỹ năng diễn thuyết cơ bản (phần 1', kỹ năng mềm, kỹ năng đàm phán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kỹ năng diễn thuyết cơ bản phần 1 - Diễn thuyết và báo cáo đều là những phương cách trao đổi ý tưởng và thông tin trong nhóm. Nhưng khác với báo cáo diễn thuyết chứa đựng trong đó cả cá tính của người nói và cho phép các thành viên trong nhóm có thể tương tác trực tiếp với nhau. Một người diễn thuyết tốt phải có - Nội dung đó là những thông tin cần thiết cho nhóm. Nhưng không giống báo cáo được đọc lên với nhịp điệu của chính người đọc diễn thuyết phải tính đến việc người nghe sẽ thu nhận được bao nhiêu thông tin trong khi nghe. - Cấu trúc Nghĩa là một trình tự mở đề diễn giải và kết luận hợp lý. Bài diễn thuyết phải được sắp xếp theo trình tự và nhịp điệu phù hợp để người nghe có thể hiểu được. Luôn phải có các phần phụ lục và chú thích để định hướng người nghe. Người diễn thuyết cũng phải cẩn thận không để người nghe xao nhãng khi chính mình nói dông dài ra khỏi chủ đề chính của bài diễn thuyết. - Lời giới thiệu Phần này phải được chuẩn bị kỹ càng. Một báo cáo thì có thể đọc đi đọc lại nhiều lần và có thể bỏ qua phần này phần nọ nhưng với một bài diễn thuyết sự chú ý của người nghe là do chính người diễn thuyết định đoạt. - Cá tính Một bài diễn thuyết tốt sẽ được người ta nhớ hơn là một bài báo cáo tốt vì nó có những đặc điểm cá nhân trong đó. Tuy vậy bạn vẫn cần phân tích rõ lúc nào thì diễn thuyết lúc nào thì báo cáo sẽ đáp ứng được nhu cầu của người nghe tốt hơn. Để đạt được hiểu quả trong diễn thuyết bạn cần chú ý đến từng yếu tố. Mỗi yếu tố dù nhỏ cũng có thể đem lại thành công cho bài diễn thuyết hoặc khiến nó mãi mãi rơi vào quên lãng. Giọng nói Giọng nói có thể được coi là công cụ giá trị nhất của người diễn thuyết. Nó chứa đựng hầu hết nội dung mà người nghe thu nhận được. Một trong những điểm kỳ lạ trong việc diễn thuyết là chúng ta rất dễ dàng chỉ ra trong giọng nói của người khác có vấn đề gì như nhanh quá cao quá trầm quá. nhưng lại không tự nhận ra và sửa chữa được những vấn đề ngay trong giọng nói của chính mình. Dưới đây là những .