TAILIEUCHUNG - NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH

Nghệ thuật kinh doanh (còn gọi là là kinh doanh hoặc thủ đoạn kinh doanh). Là việc xem xét động tĩnh công việc kinh doanh (thị trờng khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu thế biến động của môi trường lớn, tình hình xu thế chuyển biến của nôi bộ doanh nghiệp) để chế ngự một cách có hiệu quả nhất, thực hiện thành công mọi ý đồ và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. | NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 Khái niệm Nghệ thuật kinh doanh còn gọi là là kinh doanh hoặc thủ đoạn kinh doanh . Là việc xem xét động tĩnh công việc kinh doanh thị trờng khách hàng đối thủ cạnh tranh xu thế biến động của môi trường lớn tình hình xu thế chuyển biến của nôi bộ doanh nghiệp để chế ngự một cách có hiệu quả nhất thực hiện thành công mọi ý đồ và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Cơ sở của nghệ thuật quản trị kinh doanh Nghệ thuật quản trị kinh doanh đựơc tạo lập trên cơ sở của tiêm lực sức mạnh tài thao lược kinh doanh kiến thức thông tin và yếu tố giữ được bí mật ý đồ xem sơ đồ NGHẸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH Stfi0 Có nhiêu giám đốc hy vọng tìm đựơc toàn bộ nghệ thuật kinh doanh trong sách vở được công bố trên thị trường sách báo thông tin. Theo chúng tôi đó là một ảo tưởng vì không ai lại tiết lộ nghệ thuật thành công của mình để đối thủ biết mà đối phó khi họ vẫn muốn doanh nghiệp của họ tồn tại và có sức mạnh trên thị trường. Các kiến thức một khi đã được công bố tức là nó đã lạc hậu và khong còn yếu tố bí mật độc tôn nữa. Hơn thế nữa công cuộc kinh doanh mỗi nơn mỗi khác mỗi thời mỗi khác. Cách tốt nhất để lĩnh hội nghệ thuật kinh doanh là nắm các nguyên tắc cơ bản của nó kết hợp với quan sát kinh nghiệp của các giám đốc khác rồi vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp mới hy vọng đem lại kết quả. a. Tiềm lực Sức mạnh của doanh nghiệp là một thực lực cơ bản để tạo cơ sở cho nghệ thuật kinh doanh. Đó là sự trường vốn đó là sức mạnh của khoa học kỹ thuật và công nghệ mớ đó là khả năng nắm bắt đựơc thông tin nhanh hơn sớm hơn và chính xác hơn các đối thủ khác. đó là động thời cũng là sức hút các chất xám từ nơi khác về với doanh nghiệp. b. Kiến thức thông tin Là khả năng nhận biất đựoc các quy luật diễn ra trên mọi mặt của các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể là - Phải biết tạo thời cơ nắm đựơc thời cơ nắm được thời cơ đúng như hàng loạt các câu danh ngôn cổ đã nói. Thiên thời địa lợi nhân hoà thời là chữ đầu tiên Gặp thời một tốt