TAILIEUCHUNG - Phòng trị sâu hại, bệnh hại cho cây khổ qua

SÂU HẠI - Ruồi đục trái (Bactrocera cucurbitae): Ruồi có hình dạng và kích thước rất giống ruồi đục trái cây, nhưng chỉ gây hại trên các cây họ Bầu Bí. Ấu trùng là dòi có màu trắng ngà, đục thành đường hầm ngoằn ngèo bên trong trái làm trái thối vàng, rụng sớm. Nên thu gom tiêu diệt trái rụng xuống đất, cày phơi đất sau vụ hoặc cho nước ngập ruộng vài ngày để diệt nhộng. Phun ngừa ruồi bằng các thuốc Sherpa, Karate, Cyper-alpha, Cyperan. Nếu ruồi ở mật độ cao có thể dùng dấm pha. | Phòng trị sâu hại bệnh hại . X . Ẵ cho cây khô qua SÂU HẠI - Ruồi đục trái Bactrocera cucurbitae Ruồi có hình dạng và kích thước rất giống ruồi đục trái cây nhưng chỉ gây hại trên các cây họ Bầu Bí. Ấu trùng là dòi có màu trắng ngà đục thành đường hầm ngoằn ngèo bên trong trái làm trái thối vàng rụng sớm. Nên thu gom tiêu diệt trái rụng xuống đất cày phơi đất sau vụ hoặc cho nước ngập ruộng vài ngày để diệt nhộng. Phun ngừa ruồi bằng các thuốc Sherpa Karate Cyper-alpha Cyperan. Nếu ruồi ở mật độ cao có thể dùng dấm pha với một ít đường và trộn với thuốc trừ sâu xong đặt rải rác 6 -10 m một bẩy. Cũng có thể dùng giấy báo bao nilong để bao trái sau khi trái đậu 2 ngày. - Rầy lửa bọ trỉ bù lạch Thrips sp. - Thành trùng và ấu trùng rất nhỏ có màu trắng hơi vàng sống tập trung trong đọt non hay mặt dưới lá non chích hút nhựa cây làm cho đọt non bị xoăn lại. Bù lạch phát triển mạnh vào thời kỳ khô hạn thiệt hại do bọ trĩ bọ dưa có liên quan đến bệnh siêu trùng. Nên kiểm tra ruộng dưa thật kỹ để phát hiện sớm ấu trùng bù lạch. - Bù lạch có tính kháng thuốc rất cao nên định kỳ 7-10 ngày lần phun dầu khoáng DC-Tron plus Caltex sẽ giảm đáng kể sự tấn công của bù lạch khi thấy mật số vài ba con trên một đọt non cần phun một trong các loại như Confidor 100SL Admire 50EC Danitol 10EC o cần thay đổi thuốc thường xuyên. - Rệp dưa rầy nhớt Aphis spp. Còn được gọi là rầy mật cả ấu trùng lẫn thành trùng đều rất nhỏ dài độ 1-2mm có màu vàng sống thành đám đông ở mặt dưới lá non từ khi cây có 2 lá mầm đến khi thu hoạch chích hút nhựa làm cho ngọn dây dưa chùn đọt và lá bị vàng. Rầy truyền các loại bệnh siêu vi khuẩn như khảm vàng. Chúng có rất nhiều thiên địch như bọ rùa dòi kiến nhện nấm. nên chỉ phun thuốc khi nào mật số quá cao ảnh hưởng đến năng suất. Phun các loại thuốc phổ biến như trừ bọ rầy dưa hoặc Trebon. - Sâu ăn lá Diaphania indica - Bướm nhỏ màu nâu khi đậu có hình tam giác màu trắng ở giữa cánh hoạt động vào ban đêm và đẻ trứng rời rạc trên các đọt non. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN