TAILIEUCHUNG - Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư trong nước đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư Cơ quan phối hợp nếu có Cục Thuế Công an tỉnh Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp ĐKKD nếu điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi 1. nhánh Không thu lệ phí nếu chỉ điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Quyết định 01 QĐ-UB ngày 07 0. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Tên bước 2. Bước 2 Mô tả bước Nhà đầu tư hoặc người đại diện có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -số 35 Lê Lợi Quy Nhơn Điện thoại . Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ a. Nếu hồ sơ phù hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. b. Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại. Trong thời hạn 06 ngày Trung tâm Xúc tiến Đầu tư XTĐT trả 3. Bước 3 kết quả cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu - Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh Phụ lục I-4 - Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh Phụ lục I-5 - Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp Phụ lục I-6 - Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN