TAILIEUCHUNG - Định luật Một phần ba trong nhiếp ảnh

Có lẽ quy luật về bố cục trong nhiếp ảnh mà tay máy nào cũng biết là “Định luật một phần ba” “Định luật một phần ba” là một trong những bài học cơ bản mà các tay máy phải học để chụp được những bức ảnh có bố cục cân bằng. Tuy nhiên, định luật sinh ra là để phá vỡ, bức ảnh của bạn sẽ không mất tính cân bằng hay kém “đẹp” khi không tuân theo định luật này. Tất nhiên để phá vỡ được định luật này thì bạn cũng cần biết những định luật khác để. | Định luật Một phần ba trong . .Ắ nhiếp ảnh Có lẽ quy luật về bố cục trong nhiếp ảnh mà tay máy nào cũng biết là Định luật một phần ba Định luật một phần ba là một trong những bài học cơ bản mà các tay máy phải học để chụp được những bức ảnh có bố cục cân bằng. Tuy nhiên định luật sinh ra là để phá vỡ bức ảnh của bạn sẽ không mất tính cân bằng hay kém đẹp khi không tuân theo định luật này. Tất nhiên để phá vỡ được định luật này thì bạn cũng cần biết những định luật khác để phá vỡ được nó mà bức ảnh vẫn đẹp hơn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG