TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học: Học phần phương pháp dạy học Ngữ văn

Thơ trữ tình là một bộ phận chiếm số lượng lớn trong chương trình Ngữ văn THCS nói chung và chương trình Ngữ văn 8 nói riêng. Để dạy-học tốt các tác phẩm thơ trữ tình, tạo được sự rung cảm, bồi đắp được tâm hồn, trí tuệ cho học sinh là vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm. Với xu thế thời đại, ngày càng nhiều học sinh chán học môn ngữ văn - một môn học quan trọng và chiếm số tiết khá nhiều trong phân phối chương trình so với các môn học khác | Đề tài nghiên cứu khoa học Học phân phương pháp dạy học Ngữ văn PHẦN MỘT MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thơ trữ tình là một bộ phận chiếm số lượng lớn trong chương trình Ngữ văn THCS nói chung và chương trình Ngữ văn 8 nói riêng. Để dạy-học tốt các tác phẩm thơ trữ tình tạo được sự rung cảm bồi đắp được tâm hồn trí tuệ cho học sinh là vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm. Với xu thế thời đại ngày càng nhiều học sinh chán học môn ngữ văn - một môn học quan trọng và chiếm số tiết khá nhiều trong phân phối chương trình so với các môn học khác. Để lôi cuốn sự hứng thú học tập môn Ngữ văn cho các em lứa tuổi THCS Bộ GD ĐT đã có nhiều sự đổi mới về nội dung chương trình và phương pháp dạy - học nhằm giúp các em tiếp thu tốt các tác phẩm văn chương đặc biệt là thơ trữ tình. Là sinh viên ngành sư phạm Văn - Sử tôi muốn chung một cánh tay vào công việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy - học văn hiện nay nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh. Để thực hiện điều đó tôi nghiên cứu một số bài thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn 8 bằng việc sử dụng các kiểu câu hỏi để thiết kế bài giảng theo phương pháp tích hợp - tích cực nhằm định hướng cho giáo viên và học sinh trong việc tiếp cận thơ trữ tình theo phương pháp mới. Qua hệ thống các kiểu câu hỏi câu hỏi liên tưởng - tưởng tượng Câu hỏi phát hiện - gợi tìm Câu hỏi phân tích tổng hợp Câu hỏi so sánh Câu hỏi khái quát Câu hỏi nêu vấn đề tôi mong muốn tạo ra được những câu hỏi thú vị kích thích sự hứng thú tìm tòi khám phá cho học sinh giúp các em vừa cảm vừa hiểu tốt tác phẩm văn chương phát huy được chủ thể chủ quan của các em. Lựa chọn nghiên cứu đề tài này chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu các vấn đề nhằm giúp mình tự nắm vững và củng cố phương pháp dạy học môn Ngữ văn THCS nhất là các tác phẩm thơ trữ tình theo hướng tích hợp tích cực với việc vận dụng hệ thống các kiểu câu hỏi để phục vụ cho các đợt thực tập sắp tới và quá trình giảng dạy trong tương lai của bản thân và đồng nghiệp. II. LỊCH sử vẤn đề Vấn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN