TAILIEUCHUNG - Sai lầm tuyển dụng của các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp startup rất khó trong quá trình tuyển dụng, nhưng nếu tuyển được người không thích hợp có thể làm giảm hiệu quả làm việc chung từ 25 đến 50%. Brad Sugars – một chuyên gia khởi nghiệp, cây bút thường xuyên của chuyên mục "Khởi nghiệp" của tạp chí Entrepreneur – cho rằng hầu hết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng đều xuất phát từ nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp trẻ muốn cắt giảm chi phí hoặc không có một tầm nhìn nên thường mắc từ trước Đó là việc tuyển dụng bạn bè, đồng. | Sai lầm tuyển dụng của các doanh nghiệp Các doanh nghiệp startup rất khó trong quá trình tuyển dụng nhưng nếu tuyên được người không thích hợp có thể làm giảm hiệu quả làm việc chung từ 25 đến 50 . Brad Sugars - một chuyên gia khởi nghiệp cây bút thường xuyên của chuyên mục Khởi nghiệp của tạp chí Entrepreneur - cho rằng hầu hết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng đều xuất phát từ nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp trẻ muốn cắt giảm chi phí hoặc không có một tầm nhìn nên thường mắc phải những sai lầm sau đây trong tuyển dụng nhân sự Tuyển dụng nhân viên đơn giản quen biết từ trước Đó là việc tuyển dụng bạn bè đồng nghiệp cũ các thành viên của gia đình hay thậm chí con cái của mình. Thế giới công việc đòi hỏi một số nguyên tắc làm việc nhất định tính khách quan sự tin cậy và minh bạch. Trong khi đó nếu những người thân và bạn bè luôn mong muốn được đối xử theo một chuẩn mực khác thì sẽ là một nguy cơ đối với doanh nghiệp. Tuyển dụng để giải quyết khó khăn cho ai đó Một số chủ doanh nghiệp thường muốn thể hiện tính hào hiệp bằng cách tạo ra một công việc cho ai đó để giúp người ấy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng như vậy có thể sẽ không cứu được việc kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ nên tuyên dụng một người có khả năng tạo ra thêm giá trị cho công ty và các hoạt động của nó. Mời một người làm đối tác vì doanh nghiệp không có đủ khả năng thuê họ Trường hợp này thường xảy ra khi doanh nghiệp cần đến các chuyên gia. Tuy nhiên cách làm này có thê dẫn đến những xung đột về lợi ích và đường hướng trong kinh doanh. Vì vậy thay vì mời các chuyên gia làm đối tác thì nên thuê họ thực hiện một số dự án theo hợp đồng có thời hạn. Cách làm này sẽ tạo cho doanh nghiệp quyền chủ động trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình. Tuyển dụng những người không có chuyên môn rõ ràng Đó là những người cái gì cũng biết nhưng chỉ biết rất hời hợt. Sự vận hành của một doanh nghiệp đòi hỏi phải có những bộ phận chức năng khác nhau được đảm nhiệm bởi những người có trình độ chuyên .