TAILIEUCHUNG - Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư trong nước đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư Cơ quan phối hợp nếu có Cục Thuế tỉnh Bình Định Công an tỉnh Bình Định Sở Tài nguyên và Môi trường Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Nhà đầu tư hoặc người đại diện có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -số 35 Lê Lợi Quy Nhơn Điện thoại . Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ a. Nếu hồ sơ phù hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. b. Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng Tên bước Mô tả bước dẫn nhà đầu tư kê khai lại. Trong thời hạn 06 ngày Trung tâm Xúc tiến Đầu tư XTĐT trả 3. Bước 3 kết quả cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản đăng ký đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh Phụ lục I-1 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 2. nhân hợp pháp khác bản sao Quyết định thành lập Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc 3. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN