TAILIEUCHUNG - Mục tiêu của giao tiếp

Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống, có lúc dễ dàng xử lý, có lúc thật phức tạp, khó xử. Xã hội càng văn minh thì nhu cầu trong giao tiếp của con người càng cao. Ứng xử một cách thông minh, khôn khéo, tế nhị, kịp thời, có hiệu quả, đạt tới mức độ nghệ thuật, ngày nay còn được coi như bí quyết thành công trong cuộc đời, trong công. | Mục tiêu của giao tiếp - Các yếu tố cấu thành Nguồn Trong cuộc sống trong giao tiếp hàng ngày con người luôn phải ứng phó với biết bao tình huống có lúc dễ dàng xử lý có lúc thật phức tạp khó xử. Xã hội càng văn minh thì nhu cầu trong giao tiếp của con người càng cao. Ứng xử một cách thông minh khôn khéo tế nhị kịp thời có hiệu quả đạt tới mức độ nghệ thuật ngày nay còn được coi như bí quyết thành công trong cuộc đời trong công việc. I. Mục tiêu của giao tiếp Giúp người nghe hiểu những dự định của chúng ta Có được sự phản hồi từ người nghe Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người nghe . Truyển tải được những thông điệp. Quá trình này có khả năng bị mắc lỗi do thông điệp thường được hiểu hoặc dịch sai đi bởi 1 hay nhiều hõn những thành phần khác tham gia vào quá trình này. Khi không thành công những suy nghĩ ý tưởng của bạn sẽ không phản ánh được những cái đó của chính bạn gây nên sự sụp đổ trong giao tiếp và những rào cản trên con đường đạt tới mục tiêu của bạn - cả trong đời tư và trong sự nghiệp. II. Các yếu tố cấu thành Sender Người gửi thông điệp Message Thông điệp Channel Kênh truyền thông điệp Receiver Người nhận thông điệp Feedback Những phản hồi Context Bối cảnh 1. Người gửi. Để trở thành một ngýời giao tiếp tốt trước tiên bạn phải tạo được cho mình sự tin tưởng. Trong lĩnh vực kinh doanh điều này bao gồm việc thể hiện những hiểu biết của bạn về chủ đề người tiếp nhận và bối cảnh truyền đạt thông điệp. Bạn cũng phải biết được người tiếp nhận của mình những cá nhân hay nhóm người mà bạn muốn truyền đạt thông điệp của mình tới . Việc không hiểu người mà mình sẽ truyền đạt thông điệp tới sẽ dẫn đến việc thông điệp của bạn có thể bị hiểu sai. 2. Thông điệp. Các hình thức giao tiếp qua viết nói hay các hình thức khác đều bị chi phối bởi giọng điệu của người truyền đạt thông điệp tính căn cứ của lý luận những gì được giao tiếp và những gì không nên được đưa vào cũng như phong cách giao tiếp riêng của bạn. Thông điệp luôn luôn có cả yếu tố trí tuệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN