TAILIEUCHUNG - 1. Linux là gì? Linux là hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng

1. Linux là gì? Linux là hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng là một software; nhưng đây là một software đặc biệt – được dùng để quản lý, điều phối các tài nguyên (resource) của hệ thống (bao gồm cả hardware và các software khác). Linux còn được gọi là Open Source Unix (OSU), Unix-like Kernel, clone of the UNIX operating system. Linux do Linus Torvalds, một sinh viên tại trường Đại Học ở Helsinki (Phần Lan) phát triển dựa trên hệ điều hành Minix, một hệ điều hành có cấu trúc tương tự Unix. | 1. Linux là gì Linux là hệ điều hành. về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng là một software nhưng đây là một software đặc biệt - được dùng để quản lý điều phối các tài nguyên resource của hệ thống bao gồm cả hardware và các software khác . Linux còn được gọi là Open Source Unix OSU Unix-like Kernel clone of the UNIX operating system. Linux do Linus Torvalds một sinh viên tại trường Đại Học ở Helsinki Phần Lan phát triển dựa trên hệ điều hành Minix một hệ điều hành có cấu trúc tương tự Unix với các chức năng tối thiểu được dùng trong dạy học. Hiện nay Linux là một hệ điều hành với mã nguồn mở Open Source và miễn phí free dưới bản quyền của tổ chức GNU Gnu s Not Unix . Khởi đầu Linux được thiết kế để hoạt động trên nền tảng của kiến trúc i386 Intel với khả năng đa tác vụ multitasking . Tuy nhiên ngày nay Linux đã có các phiên bản trên các họ chip khác chẳng hạn như chip Alpha. Linux có nguyên lý hoạt động tương tự hệ điều hành Unix Unix-like . Mặc dù Linux không phải là Unix nhưng người ta vẫn xem Linux như là phiên bản Unix trên PC PC version of Unix OS . Do là Unix-like Linux có đầy đủ tất cả các đặc tính của Unix fully functional . Ngoài ra nó còn hỗ trợ thêm một số tính năng mà trên Unix không có như long file name tên file có ký tự space . Hiện tại có nhiều hãng nhiều tổ chức nhiều nhóm khác nhau cùng phát triển Linux. Tất cả các phiên bản release Linux đều có chung phần kernel phần nhân của hệ điều hành và hầu hết các tính năng đặc trưng tuy nhiên các tool công cụ và utility tiện ích có đôi chút dị biệt. Có rất nhiều các ứng dụng cho Linux tuy nhiên hầu hết các ứng dụng cho Linux hiện có đều là các ứng dụng mang tính chuyên dụng. Để đưa Linux vào từng gia đình các tổ chức các hãng đang cố gắng phát triển các ứng dụng mang tính phổ cập trên Linux chẳng hạn hãng SUN đưa ra phiên bản Star Office tương tự như MS Office - và cũng tương thích với MS Office - cho những người sử dụng Linux ở gia đình văn phòng. Hãng Borland nay là hãng Inprise đang phát triển một dự án .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN