TAILIEUCHUNG - Bảo vệ máy biến áp

Tham khảo tài liệu 'bảo vệ máy biến áp', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A. GIỚI THIỆU CHUNG I. MỤC ĐÍCH ĐẶT BẢO VỆ Trong hệ thống điện máy biến áp là một trong những phần tử quan trọng nhất liên kết hệ thống sản xuất truy en tải và phân phối. Vì vậy việc nghiên cứu các tình trạng làm việc không bình thương sự cố. . xảy ra với MBA là rất cần thiết. Để bảo vệ cho MBA làm việc an toàn cần phải tính đầy đủ các hư hỏng bên trong MBA và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường của máy biến áp. Từ đó đề ra các phương án bảo vệ tốt nhất loại trừ các hư hỏng và ngăn ngừa các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự làm việc của MBA. II. CÁC HƯ HỎNG VÀ TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC KHÔNG BÌNH THƯỜNG XẢY RA với MBA . Sự cố bên trong MBA ABC ABCA C a b c Hnh Ngaĩn mách nhieău pha trong Cuoôn dađy MBA Sự cố bên trong được chia làm hai nhóm sự cố trực tiếp và sự cố gián tiếp. 1. Sự cố trực tiếp là ngắn mạch các cuộn dây hư hỏng cách điện làm thay đổi đột ngột các thông số điện. 2. Sự cố gián tiếp diễn ra từ từ nhưng sẽ trở thành sự cố trực tiếp nếu không phát hiện và xử ly kịp thời như quá nhiệt bên trong MBA áp suất dầu tăng cao. . Vì vậy yêu cầu bảo vệ sự cố trực tiếp phải nhanh chóng cách ly MBA bị sự cố ra khỏi hệ thống điện để giảm ảnh hưởng đến hệ thống. Sự cố Jgián tiếp không đòi hỏi phải cách ly MBA nhưng phải được phát hiện có tín hiệu báo cho nhân viên vận hành biết để xử ly. Sau đây phân tích một số sự cố bên trong thường gạp. . Ngắn mạch giữa các pha trong MBA ba pha Dạng ngắn mạch này hình rất hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra dòng ngắn mạch sẽ rất lớn so với dòng một pha. 53 . Ngắn mạch một pha Hnh Ngaĩn mách moôt pha chám aât Hnh Dong ieôn chám aât moôt pha cụa MBA noâi aât qua toơng tr Có thể là chạm vỏ hoặc chạm lõi thép MBA. Dòng ngắn mạch một pha lớn hay nhỏ phụ thuộc chế độ làm việc của điểm trung tính mBA đối với đất và tỷ lệ vào khoảng cách từ điểm phạm đất đến điểm trung tính. Dưới đây là đồ thị quan hệ dòng điện sự cố theo vị trí điểm ngắn mạch hình . Từ đồ thị ta thấy khi điểm sự co dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN