TAILIEUCHUNG - CMOS Logic

Tương tự như họ TTL thì họ CMOS có ưu điểm hơn là : Điện áp cung cấp thấp (2V - 18V) với điện áp đầu ra tương đương với điện áp đầu vào! Đây là một trong những ưu điểm mà CMOS được ứng dụng nhiều! | CMOS Logic Nguồn Tương tự như họ TTL thì họ CMOS có ưu điểm hơn là Điện áp cung cấp thấp 2V - 18V với điện áp đầu ra tương đương với điện áp đầu vào Đây là một trong những ưu điểm mà CMOS được ứng dụng nhiều 4001 Cổng NOR với 8 đầu vào 4002 Cổng NOR với 4 đôi đầu vào 4006 Thanh ghi 4007 Bộ bù ghép đôi và biến đổi 4011 Cổng NAND với 4 đôi đầu vào 4013 Fipflop D 4014 Thanh ghi 8 bít 4015 Thanh ghi 4 bit với 2 cổng ra 4016 Bộ dồn 4 kênh 4017 Bộ đếm 10 4020 Bộ đếm nhị phân chia 14 4021 Thanh ghi 8 bit 4022 Bộ chia 8 với giải mã đầu ra 4023 Cổng NAND với 3 đôi đầu vào 4024 Bộ đếm nhị phân chia 7 4025 Cổng NOR với 3 đôi đầu vào 4026 Bộ đếm 10 giải mã 7 LED 4028 Giải mã BCD sang thập phân 4029 4030 Cổng OR có loại trừ 4040 Bộ đếm nhị phân chia 12 4041 4043 Chốt RS với 3 trạng thái ra 4044 Chốt RS với 3 trạng thái ra 4046 Vòng khóa pha 4047 4049 Bộ đếm đảo 16 trạng thái 4050 Bộ đếm đảo 16 trạng thái 4051 Bộ phân kênh với 8 tín hiệu tương tự 4052 Bộ phân kênh với 4 tín hiệu tương tự 4053 Bộ dồn 2 kênh 4054 4055 4056 4059 Chia cắt với n lần đếm 4066 Chuyển mạch 2 chiều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN