TAILIEUCHUNG - Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông (phần 2)

Thông thường, thông tin trao đổi giữa hai thực thể (source và sink) sẽ được truyền qua nhiều thực thể trung gian để tạo thành một đường nối (logical link) giữa 2 thực thể này. | Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông phần 2 Nguồn d. Mạng viễn thông Thông thường thông tin trao đổi giữa hai thực thể source và sink sẽ được truyền qua nhiều thực thể trung gian để tạo thành một đường nối logical link giữa 2 thực thể này. Tất cả các thực thể tham gia cấu thành cho quá trình trao đổi thông tin này tạo thành một mạng network viễn thông. Hình 4 Ví dụ mạng ad hoc Một ví dụ đơn giản về mạng đó là mạng ad hoc như ở hình 4. Trong mạng này bất kỳ 2 thực thể nào cũng có thể liên lạc với nhau hoặc trực tiếp hoặc thông qua các thực thể trung gian khác. Một ví dụ phức tạp hơn là thực thể A kết từ PDA tới AP wifi bằng không dây. AP wifi lại nối kết phía sau modem ADSL đến SDLAM cáp ADSL . DSLAM sẽ nối kết vào mạng lõi. Ở đâu bên kia thực thể đối thoại B nối kết vào mạng lõi thông qua mạng di động UMTS chẳng hạn. Mô hình mạng vừa miêu tả ở trên được thể hiện ở hình 5 dưới đây. Hình 5 Kiến trúc mạng viễn thông Nhìn về kiến trúc mạng ta có thể dễ dàng phân biệt 2 mạng mạng truy cập access network và mạng lõi core network transport network . Sự phân chia này khá rõ ràng trong mô hình mạng tế bào. - Mạng lõi trục Khuynh hướng phát triển của mạng lõi sẽ là mạng IP IP-based core để cho phép nối kết nhiều công nghệ mạng truy cập khác nhau lại với nhau dễ dàng và bởi vì thông tin trong tương lai sẽ hoàn toàn ở dạng gói. Vấn đề của mạng lõi là làm thể nào để chuyển gói thông tin thật nhanh hàng trăm Gbps trở lên . Ý tưởng chủ đạo để thực hiện điều đó là cắt gói thông tin thành từng gói nhỏ giống trong ATM hoặc thực hiện routing ở mức độ thấp hơn IP chẳng hạn dựa vào label như trong MPLS hoặc VCI VPI trong ATM hoặc Ethernet. Bên cạnh người ta cũng đưa khái niệm chất lượng dịch vụ Quality of Service vào trong mạng lõi DiffServ Intserv RSVP. . Một ví dụ về mạng lõi hội tụ các mạngATM Ethernet Voice Frame Relay IP nhờ vào MPLS được thể hiện ở hình 6. Lớp vật lý trong mạng lõi sử dụng các kỹ thuật truyền cáp quang như SDH SONET WDM để có thể vận chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN