TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu

Học sinh hiểu cấu tạo và đặc điểm của mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu. - Học sinh ham thích tìm hiểu các vật xung quanh. | Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu I- Mục tiêu - Học sinh hiểu cấu tạo và đặc điểm của mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu. - Học sinh ham thích tìm hiểu các vật xung quanh. II- Chuẩn bi đồ dùng dạy hoc 1- Giáo viên - Mẫu vẽ. - Bài tập vẽ của học sinh các lớp trước. 2- Hoc sinh - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt đông 1 Quan sát nhân xét - Giáo viên bày mâu và gợi ý học sinh nhận xét Tên từng vật mâu và hình dáng c ủa chúng Vị trí của từng mâu So sánh tỉ lệ của 2 mâ u Độ đậm nhạt của mâ u - Giáo viên bổ sung và nhận xét chung. Hoạt đông 2 Cách vẽ ước lượng chiều cao chiều ngang để vẽ phác khung hình chung cho cân đối với khổ giấy. Vẽ phác khung hình riêng của từng vật mâu. Nhìn mâu vẽ các nét chính. Vẽ nét chi tiết. Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu. - Giáo viên giới thiệu một số bài vẽ của học sinh các lớp trước cho các em tham khảo. Hoạt động 3 Thực hành - Học sinh nhìn mẫu vẽ theo hướng dẫn ở phần trên. - Giáo viên gợi ý học sinh về cách ước lượng tỉ lệ chung tỉ lệ từng vật mẫu cách vẽ hình. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét một số bài đã hoàn thành Bố cục. Hình vẽ - Học sinh nhận xét và xếp loại theo ý mình. Dãn dò - Quan sát và nhận xét một số đồ vật trong gia đình về hình dáng cấu trúc của chúng cái ấm cái phích . - Quan sát chậu cảnh hình dáng và cách trang trí