TAILIEUCHUNG - Sự khác nhau giữa Maybe, Perhaps

Tham khảo tài liệu 'sự khác nhau giữa maybe, perhaps', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sự khác nhau giữa Maybe Perhaps và possibly Maybe perhaps và possibly .Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau. Cả ba từ này đều cho thấy là một điều gì đó là có thể xảy ra có thể thực hiện được có thể là có thực. . Tuy nhiên sự khác nhau thực sự về nghĩa giữa các từ này là khi chúng ta dùng các từ đó và trong những ngữ cảnh được dùng. Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau. Cả ba từ này đều cho thấy là một điều gì đó là có thể xảy ra có thể thực hiện được có thể là có thực. . Tuy nhiên sự khác nhau thực sự về nghĩa giữa các từ này là khi chúng ta dùng các từ đó và trong những ngữ cảnh được dùng. Với từ maybe chúng ta có thể nói đây là một từ không trịnh trọng thường được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày ví dụ như trong câu Maybe we ll skip school today. Hoặc là trong ngữ cảnh Are you going to Anna s party Hmmm maybe. Sang từ perhaps11 chúng ta có thể nói đây là một từ lịch sự hơn không quá trịnh trọng mà cũng không quá bỗ bã. Đây là một cách trung dung để diễn tả khả năng có thể xảy ra chẳng hạn There were 200 perhaps 250 people at the theatre . Hay Perhaps we should start again . Và cuối cùng là từ possibly11. Chúng ta có thể nói từ possibly trịnh trọng hơn hai từ trên đặc biệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN