TAILIEUCHUNG - Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông – Phần 1

Trước tiên, cốt lõi của viễn thông là truyền thông tin. Thông tin là một phần quan trọng không thể thiếu. Thông tin trong viễn thông có nhiều dạng khác nhau, như tiếng nói, hình ảnh, video . | Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông - Phần 1 Nguồn Mục đích của phần viết này là nhằm giới thiệu một cách tiếp cận các lĩnh vực khác nhau trong viễn thông dựa vào mô hình viễn thông ở bài viết trước. a. Xử lý tín hiệu Trước tiên cốt lõi của viễn thông là truyền thông tin. Thông tin là một phần quan trọng không thể thiếu. Thông tin trong viễn thông có nhiều dạng khác nhau như tiếng nói hình ảnh video. Mỗi thông tin có các thuộc tính khác nhau. Thông tin có thể tồn tại dưới 2 dạng analog tính hiệu liên tục theo thời gian hay còn gọi là tín hiệu tương tự hoặc digital tính hiệu số . Tín hiệu liên tục theo thời gian cũng được xử lý một cách hiệu quả theo qui trình biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số biến đổi A D xử lý tín hiệu số lọc biến đổi tách lấy thông tin nén lưu trử truyền . và sau đó nếu cần phục hồi lại thành tín hiệu tương tự biến đổi D A để phục vụ cho các mục đích cụ thể. Tất cả các xử lý thông tin như nén kích thước thông tin chuyển đổi định dạng giảm kích thước thông tin watermaking xóa nhiễu tái chế phục hồi nhận dạng . được gọi chung là xử lý tín hiệu Signal Processing . Thực chất xử lý tín hiệu là một môn cơ sở không thể thiếu được cho nhiều ngành khoa học kỹ thuật như điện điện tử tự động hóa tin học vật lý và viễn thông. Xứ lý tín hiệu có nội dung khá rộng dựa trên một cơ sở toán học tương đối phức tạp. Nó có nhiều ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất khó phân biệt rạch ròi đâu là xử lý tín hiệu trong viễn thông đâu không phải là cho viễn thông. Dưới đây mình xin giới thiệu một số khía cạnh của xử lý tín hiệu trong viễn thông - Nhu cầu truyền thông tin multimedia hình ảnh âm thanh video với thời gian thực real-time ngày càng cao dẫn đến cần phải có các định dạng cho kích thước nhỏ và chất lượng tốt. Đó chính là một trong những nhiệm vụ của xử lý tín hiệu multimedia. - Bài toán nhận dạng nhận dạng tiếng nói hình ảnh chữ viết chuẩn đoán bệnh qua telemedicine y học từ xa thông qua Internet xác định vị trí .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN