TAILIEUCHUNG - Sự khác nhau giữa Maybe, Perhaps và possibly

Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau. Cả ba từ này đều cho thấy là một điều gì đó là có thể xảy ra, có thể thực hiện được, có thể là có thực. . Tuy nhiên sự khác nhau thực sự về nghĩa giữa các từ này là khi chúng ta dùng các từ đó và trong những ngữ cảnh được dùng. | Sự khác nhau giữa Maybe Perhaps và possibly Maybe perhaps và possibly .Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau. Cả ba từ này đều cho thấy là một điều gì đó là có thể xảy ra có thể thực hiện được có thể là có thực. . Tuy nhiên sự khác nhau thực sự về nghĩa giữa các từ này là khi chúng ta dùng các từ đó và trong những ngữ cảnh được dùng. Với từ maybe chúng ta có thể nói đây là một từ không trịnh trọng thường được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày ví dụ như trong câu - Maybe we ll skip school today. Hoặc là trong ngữ cảnh - Are you going to Anna s party - Hmmm maybe. Sang từ perhaps11 chúng ta có thể nói đây là một từ lịch sự hơn không quá trịnh trọng mà cũng không quá bỗ bã. Đây là một cách trung dung để diễn tả khả năng có thể xảy ra chẳng hạn - There were 200 perhaps 250 people at the theatre. - Perhaps we should start again. Và cuối cùng là từ possibly . Chúng ta có thể nói từ possibly trịnh trọng hơn hai từ trên đặc biệt thường được dùng trong thỏa thuận hay bất đồng. Chẳng hạn để trả lời câu hỏi - Do you think he will apply for the job Câu trả lời có thể là - Hmm. Possibly possibly not. Hay He may possibly decide to apply for the job. Tóm lại nhìn chung là mặc dù không phải trong tất cả mọi trường hợp nhưng nhìn chung là có sự khác biệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN