TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Tập nặn tạo dáng đề tài tự chọn

Học sinh biết chọn đề tài và những hình ảnh phù hợp để nặn. - Học sinh biết cách nặn và nặn được một hai hai hình người hoặc con vật, tạo dáng theo ý thích. - Học sinh quan tâm đến cuộc sống xung quanh. | Tập nặn tạo dáng đề tài tự chọn I- Mục tiêu - Học sinh biết chọn đề tài và những hình ảnh phù hợp để nặn. - Học sinh biết cách nặn và nặn được một hai hai hình người hoặc con vật tạo dáng theo ý thích. - Học sinh quan tâm đến cuộc sống xung quanh. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Một số tượng nhỏ người con vật bằng thạch cao sứ . nếu có . - Bài tập nặn của học sinh các lớp trước. - Đất nặn. 2- Học sinh - ảnh về người các con vật - Đất nặn. III- Các hoạt đông dạy - hoc chủ yếu A- ổn đinh tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt đông 1 Quan sát nhẫn xét - Giáo viên giới thiệ u những hình ảnh đã chuấn bị và gợi ý học sinh nhận xét Các bộ phận chính của người hoặc con vật Các dáng đi đứng ngồi nằm . - Giáo viên cho học sinh xem các hình nặn người và con vật. Hoạt đông 2 Cách nặn - Giáo viên thao tác cách nặn con vật hoặc người Nặn từng bộ phận đầu thân chân . rồi dính ghép lại thành hình. Nặn từ một thỏi đất bằng cách vê vuốt thành các bộ phận. Nặn thêm các chi tiết phụ cho hình đúng và sinh động hơn. - Tạo dáng phù hợp với hoạt động đi cúi chạy . Hoạt đông 3 Thực hành - Bài này có thể tiến hành theo những cách sau Từng cá nhân nặn con vật hoặc dáng người theo ý thích. Một vài nhóm nặn theo đề tài còn lại nặn theo cá nhân. Cả lớp chia ra nhiều nhóm và nặn theo đề tài tự chọn. - Giáo viên gợi ý học sinh Tìm nội dung nặn người hay con vật Trong hoạt động nào Cách nặn cách ghép hình nặn các chi tiết và tạo dáng Sắp xếp các hình nặn cây nhà núi người . để tạo thành đề tài Đấu vật Kéo co Chọi trâu Chọi gà Bơi thuyền Đi học Chăn trâu . - Có thể nặn hình bằng đất một màu hay nhiều màu. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên cùng học sinh chọn nhận xét và xếp loại một số bài tập nặn Hình rõ đặc điểm Dáng sinh động phù hợp với các hoạt động Sắp xếp rõ nội dung - Giáo viên bổ sung động viên học sinh và thu một số bài đẹp để có thể sử dụng làm đồ dùng dạy - .