TAILIEUCHUNG - Quản lý bộ nhớ

Bộ nhớ chính là thiết bị lưu trữ duy nhất thông qua đó CPU có thể trao đổi thông tin với môi trường ngoài, do vậy nhu cầu tổ chức, quản lý bộ nhớ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hệ điều hành | BÀI 6 QUẢN LÝ BỘ NHỚ Nguồn Bài học này sẽ giúp các bạn hình dung những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế module quản lý bộ nhớ của Hệ điều hành. Một số mô hình tổ chức bộ nhớ cũng được giới thiệu và phân tích ưu khuyết điểm để các bạn có thể hiểu được cách thức cấp phát và thu hồi bộ nhớ diễn ra như thế nào Bộ nhớ chính là thiết bị lưu trữ duy nhất thông qua đó CPU có thể trao đổi thông tin với môi trường ngoài do vậy nhu cầu tổ chức quản lý bộ nhớ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hệ điều hành . Bộ nhớ chính được tổ chức như một mảng một chiều các từ nhớ word mỗi từ nhớ có một địa chỉ . Việc trao đổi thông tin với môi trường ngoài được thực hiện thông qua các thao tác đọc hoặc ghi dữ liệu vào một địa chỉ cụ thể nào đó trong bộ nhớ. Hầu hết các hệ điều hành hiện đại đều cho phép chế độ đa nhiệm nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng CPU. Tuy nhiên kỹ thuật này lại làm nảy sinh nhu cầu chia sẻ bộ nhớ giữa các tiến trình khác nhau . Vấn đề nằm ở chỗ bộ nhớ thì hữu hạn và các yêu cầu bộ nhớ thì vô hạn . Hệ điều hành chịu trách nhiệm cấp phát vùng nhớ cho các tiến trình có yêu cầu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này hệ điều hành cần phải xem xét nhiều khía cạnh Sự tương ứng giữa địa chỉ logic và địa chỉ vật lý physic làm cách nào để chuyển đổi một địa chỉ tượng trưng symbolic trong chương trình thành một địa chỉ thực trong bộ nhớ chính Quản lý bộ nhớ vật lý làm cách nào để mở rộng bộ nhớ có sẵn nhằm lưu trữ được nhiều tiến trình đồng thời Chia sẻ thông tin làm thế nào để cho phép hai tiến trình có thể chia sẻ thông tin trong bộ nhớ Bảo vệ làm thế nào để ngăn chặn các tiến trình xâm phạm đến vùng nhớ được cấp phát cho tiến trình khác Các giải pháp quản lý bộ nhớ phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính phần cứng và trải qua nhiều giai đoạn cải tiến để trở thành những giảp pháp khá thỏa đáng như hiện nay. I. Bối cảnh Thông thường một chương trình được lưu trữ trên đĩa như một tập tin nhị phân có thê xử lý. Đê thực hiện chương trình cần nạp chương trình vaò bộ nhớ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    23    1    03-08-2021