TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài: an toàn giao thông

Học sinh hiểu được đề tài và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề trài an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - Học sinh có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông. | Vẽ tranh Đề tài an toàn giao thông I- Mục tiêu - Học sinh hiểu được đề tài và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề trài an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - Học sinh có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Sưu tầm hình ảnh về giao thông đường bộ đường thuỷ . cả những hình ảnh về vi phạm an toàn giao thông . - Tranh của học sinh các lớp trước về đề tài an toàn giao thông. 2- Học sinh - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt đông dạy - hoc chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt đông 1 Tìm chọn nôi dung đề tài - Giáo viên giới thiệu một số tranh ảnh đã chuấn bị Tranh vẽ về đề tài gì Trong tranh có các hình ảnh nào - Giáo viên tóm tắt chung. Hoạt đông 2 Cách vẽ tranh Vẽ hình ảnh chính trước xe hoặc tàu thuyền . Vẽ hình ảnh phụ sau cho tranh sinh động nhà cây người . Vẽ màu theo ý thích có đậm có nhạt. - Giáo viên cho xem một số bài vẽ an toàn giao thông để các em tham khảo cách vẽ. Hoạt đông 3 Thực hành - Học sinh tìm nội dung va vẽ theo ý thích. - Giáo viên gợi ý học sinh tìm sắp xếp các hình ảnh và vẽ màu cho rõ nội dung. Hoạt đông 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét và xếp loại một số bài về Nội dung rõ hay chưa rõ . Các hình ảnh đẹp sắp xếp có chính có phụ hình vẽ sinh động . Màu sắc có đậm có nhạt rõ nội dung - Học sinh xếp loại bài vẽ. - Giáo viên tổng kết bài và khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp. Dặn dò - Thực hiện an toàn giao thông đi xe bên phải đường đi bộ trên vỉa hè dừng .