TAILIEUCHUNG - Tài liệu xử lý ảnh

Có một số bạn muốn tìm hiểu thêm về các thao tác xử lý ảnh. Nói chung, các thuật toán xử lý ảnh đều được giới thiệu đầy đủ trong các cuốn sách, giáo trình Xử lý ảnh. | Tài liệu xử lý ảnh Nguồn Có một số bạn muốn tìm hiểu thêm về các thao tác xử lý ảnh. Nói chung các thuật toán xử lý ảnh đều được giới thiệu đầy đủ trong các cuốn sách giáo trình Xử lý ảnh. Ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm trên Internet với từ khoá Image Processing filter . Để có thể thao tác được với ảnh nhất thiết phải biết cách truy cập từng thành phần màu của từng điểm trong ảnh. Nếu sử dụng Freeimage có thể lấy khối bit dữ liệu ảnh bằng hàm Freeimage_GetBits. Thông thường các thao tác với ảnh là các thao tác với từng điểm ảnh Point Operations hoặc với một khối điểm ảnh Block Operations . Các thao tác với điểm ảnh như Brighness Gamma invert HSL. và các thao tác với khối ảnh như Smooth Blur Sharpen Emboss Distoring. Sau đây là một số đường link tìm được các bạn có thể tham khảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN