TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ trang trí tìm hiểu về kiểu chữ nét đều

HS làm quen với kiểu chữ nét đều, nhận ra đặc điểm và vẻ đẹp của nó. - HS biết sơ lược về cách kẻ chữ nét đều và vẽ được màu vào dòng chữ có sẵn. - HS quan tâm đến nội dung các khẩu hiệu ở trường học và ở cuộc sống hàng ngày. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Mẫu chữ nét đều (1), nét thanh nét đậm (2). - Bài vẽ của HS (3). 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ. | Vẽ trang trí tìm hiểu về kiểu chữ nét đều I- Mục tiêu - HS làm quen với kiểu chữ nét đều nhận ra đặc điểm và vẻ đẹp của nó. - HS biết sơ lược về cách kẻ chữ nét đều và vẽ được màu vào dòng chữ có sẵn. - HS quan tâm đến nội dung các khấu hiệu ở trường học và ở cuộc sống hàng ngày. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Mau chữ nét đều 1 nét thanh nét đậm 2 . - Bài vẽ của HS 3 . 2- Học sinh - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt đông dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Quan sát nhận xét Em hiểu như thế nào là chữ nét đều - GV cho HS quan sát mẫu chữ 1 và 2 Mẫu chữ nào là chữ nét đều vì sao Trong lớp có dòng chữ nào là dòng chữ nét đều - Giáo viên nhận xét chung. Hoạt động 2 Cách kẻ chữ nét đều Tìm chiều cao chiều dài của dòng chữ Kẻ các ô chữ Phác chữ Tìm độ dày của nét chữ và kẻ chữ dùng compa để quay chữ nét cong Vẽ màu tự chọn. - Giáo viên cho xem tranh 3 . Hoạt động 3 Thực hành - HS vẽ màu vào dòng chữ nét đều. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét các bài vẽ về Màu sắc Cách vẽ màu. - Học sinh cùng giáo viên lựa chọn và xếp loại bài. Dãn dò - Quan sát quang cảnh trường .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    10    0    28-02-2021