TAILIEUCHUNG - LTE-Long Term Evolution phần 1

Điện thoại di động băng thông rộng đang trở thành hiện thực,như thế hệ Internet phát triển để truy cập băng thông rộng ở bất cứ nơi nào không chỉ ở nhà hoặc văn tính sẽ có khảng 3,4 tỷ người sẽ có băng thông rộng vào năm 2014 | LTE-Long Term Evolution phần 1 Nguồn quát Điện thoại di động băng thông rộng đang trở thành hiện thực như thế hệ Internet phát triển để truy cập băng thông rộng ở bất cứ nơi nào không chỉ ở nhà hoặc văn tính sẽ có khảng 3 4 tỷ người sẽ có băng thông rộng vào năm 2014. Khoảng 80 sẽ là thuê bao di động băng thông rộng và đa số sẽ được phục vụ bởi công nghệ HSPA High Speed Packet Access và mạng LTE. Mọi người có thể duyệt Internet hoặc gửi mail bằng cách sử dụng notebook có công nghệ HSPA thay thế modem DSL cố định của họ bằng modem HSPA hoặc USB họ có thể gửi và nhận video hoặc file âm thanh bằng điện thoại 3G. Đối với LTE người dùng sẽ được phục vụ tốt hơn nó sẽ nâng cao hơn yêu cầy các ứng dụng như truyền hình tương tác video blogging game và các dịch vụ chuyên nghiệp khác. LTE cung cấp một số lợi ích quan trọng cho người sử dụng và nhà điều hành bao gồm Hiệu suất và năng lực Một trong những yêu cầu của LTE là cung cấp đường tải xuống với tốc độ đỉnh ít nhất là 100 Mbps. Kỹ thuật cho phép tốc độ cao hơn 300 Mbps và hãng Ericsson đã chứng minh LTE tốc độ đỉnh khoảng 160 Mbps. Mạng truy nhập vô tuyến RAN mỗi lần chuyển đi sẽ ít hơn 10ms có nghĩa là LTE hơn hẳn các công nghệ khác và đáp ứng được yêu cầu của 4G. Đơn giản LTE hỗ trợ băng thông từ 1 4 Mhz đến 20 Mhz. LTE cũng hỗ trợ phân chia theo tần số FDD và phân chia theo thời gian TDD . 15 cặp và 8 dải phổ lẻ được xác định do 3GPP cho LTE và có nhiều dải phổ này có nghĩa là nhà khai thác có thể giới thiệu LTE ở các dải tần số mới nơi nó được triển khai dễ dàng nhất ở 10 Mhz hoặc 20 Mhz và cuối cùng là triển khai ở tất cả các dải tần số. Mạng vô tuyến LTE sẽ có một số tính năng để giúp đơn giản hóa việc xây dựng và quản lý các mạng thế hệ tiếp theo. Ví dụ như các tính năng như tự cấu hình và tự tối ưu hóa sẽ đơn giản hóa và giảm chi phí cho việc triển khai mạng và quản lý. LTE sẽ được triển khai song song dựa trên nền IP và mạng truyền tải dữ liệu để dễ dàng hơn trong việc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN