TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật ương cá hương lên cá giống ba loài cá biển

Ba loài cá: cá song (cá mú) chấm nâu (Epinephelus coioides), cá giò (Rachycentron canadum) và cá hồng Mỹ (Scyaenops ocellatus) là những đối tượng nuôi biển quan trọng của nhiều nước châu Á và cả ở nước ta. Việt Nam gần đây đã sản xuất được cá hương, cá giống của 3 loài cá biển nói trên. | Kỹ thuật ương cá hương lên cá giống ba loài cá biển Nguồn Cá song chấm nâu Epinephelus coioides cá giò Rachycentron canadum và cá hồng Mỹ Scyaenops ocellatus I. GIỚI THIỆU Ba loài cá cá song cá mú chấm nâu Epinephelus coioides cá giò Rachycentron canadum và cá hồng Mỹ Scyaenops ocellatus là những đối tượng nuôi biển quan trọng của nhiều nước châu Á và cả ở nước ta. Việt Nam gần đây đã sản xuất được cá hương cá giống của 3 loài cá biển nói trên. Công nghệ sản xuất giống nhân tạo các loài cá biển này có đặc điểm chung là bao gồm nhiều công đoạn phức tạp thời gian để hoàn thành một đợt sản xuất kéo dài 2-3 tháng yêu cầu cơ sở vật chất và kỹ thuật cho mỗi công đoạn khác nhau về quy mô và trình độ cá bố mẹ thành thục không có sẵn ngoài tự nhiên ấu trùng cá biển ăn thức ăn là sinh vật phù du. Vì vậy để sản xuất được số lượng lớn cá giống cần nghiên cứu tổ chức mô hình sản xuất chặt chẽ đơn giản dễ áp dụng dễ phổ biến trong dân. Toàn bộ quy trình sản xuất giống cá biển được chia ra 3 công đoạn như sau - Công đoạn 1 Nuôi vỗ cá bố mẹ và cho đẻ - Công đoạn 2 Ương ấu trùng lên cá hương - Công đoạn 3 Ương cá hương lên cá giống Công đoạn 1 cần đầu tư lớn và đầu tư đón đầu từ 4-7 năm tuỳ loài cá. Mặt khác để kiểm soát được chất lượng cá bố mẹ cần tập trung ở một số ít cơ sở. Công đoạn 2 bao gồm công nghệ ương cá bột lên cá hương và công nghệ sản xuất thức ăn sống tảo đơn bào luận trùng Copepoda là những vấn đề cốt lõi nhất của toàn bộ công nghệ sản xuất giống. Công đoạn này đòi hỏi điều kiện cơ sở hạ tầng vừa phải nhưng đòi hỏi trình độ công nghệ cao. Công đoạn 3 tuy trình độ công nghệ không quá phức tạp có thể phổ biến nhanh cho dân nhưng lại đòi hỏi lượng bể lớn. Một trại sản xuất có cơ sở vật chất ở quy mô trung bình có thể sản xuất khoảng cá hương nhưng cũng với cơ sở vật chất đó chỉ đủ để ương khoảng cá giống. Do vậy có thể sử dụng cơ sở vật chất của các trại tôm và xây dựng một số trại nhỏ chuyên ương cá biển một trại tôm giống có công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN