TAILIEUCHUNG - Thành ngữ với Clock

Thành ngữ với Clock Đã bao nhiêu lần trong một ngày bạn ngước nhìn đồng hồ để xem thời gian? Bạn có biết rằng trong tiếng Anh có rất nhiều thành ngữ độc đáo liên quan đến chiếc đồng hồ (the clock). | Thành ngữ với Clock Đã bao nhiêu lần trong một ngày bạn ngước nhìn đồng hồ để xem thời gian Bạn có biết rằng trong tiếng Anh có rất nhiều thành ngữ độc đáo liên quan đến chiếc đồng hồ the clock . Hãy cùng Global Education khám phá về những thành ngữ phổ biến nhất nhé. 1. Like Clockwork đều đặn và đúng giờ như một chiếc đồng hồ Khi học về thành ngữ Like Clockwork có một từ mới là Clockwork nghĩa là bộ phận máy móc bên trong một chiếc đồng hồ gồm dây cót và bánh xe răng cưa. Vì thế người Mỹ dùng Like Clockwork để chỉ một điều gì xảy ra một cách đều đặn và chính xác như một chiếc đồng hồ. Trong thí dụ sau đây anh Don nói về thói quen thường lệ của một ông già mỗi ngày vào quán cà phê đúng giờ Ví dụ He comes in at 7 30 like clockwork. He always gets coffee and jelly doughnut then sits and reads his paper. Right at 8 30 he leaves. You can set your watch by him. Ông ấy bước vào quán vào đúng 7 30 sáng đều như một cái đồng hồ vậy. Mỗi ngày ông ấy mua một ly .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG