TAILIEUCHUNG - Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay

Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha là tài liệu dành cho các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới. | Tiết 27 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU Tiết 27:MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU NỘI DUNG BÀI HỌC I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 1. Phần cảm 2. Phần ứng II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo va nguyờn tắc hoạt động 2. Cỏch mắc mạch ba pha 3. Dũng ba pha 4. Những ưu việt của dũng ba pha QUAN SÁT THÍ NGHIỆM THÍ NGHIỆM THẬT THÍ NGHIỆM ẢO QUAN SÁT CHIỀU DềNG ĐIỆN XUẤT HIấN TRONG KHUNG Bộ gúp gồm 2 vành khuyờn và 2 chổi quột Quan sỏt sự đổi chiều dũng điện thớ nghiệm I - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA C1. Nhắc lại nguyờn tắc chung tạo ra dũng điện xoay chiều? quan sát thí nghiệm cảm ứng điện từ !!! MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Mỏy phỏt điện xoay chiều một pha được cấu tạo bởi hai bộ phận chớnh: 1. Phần cảm: tạo ra từ thụng biến thiờn bằng cỏc nam chõm quay cú p cặp cực, tốc độ quay là n vũng/giõy. Phần cảm quay gọi là rụto ứng: gồm cỏc cuộn dõy giống nhau, cố định trờn một vũng trũn. Phần ứng đứng yờn gọi là stato. * Khi rụto quay suất điện động xoay chiều sinh ra trong phần ứng cú tần số f = pn Phần cảm(rụto) Phần ứng (stato) QUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚN II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyờn tắc hoạt động Thế nào là mỏy phỏt điện xoay chiều 3 pha? Mỏy phỏt điện xoay chiều 3 pha khỏc mỏy phỏt điện xoay chiều 1 pha ở điểm nào? Đọc SGK Mỏy phỏt điện ba pha là mỏy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hỡnh sin, cựng tần số, cựng biờn độ và lệch pha nhau 2 /3 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyờn tắc hoạt động N S - Phần ứng: gồm 3 cuộn dõy giống nhau đặt lệch nhau 1200 trờn đường trũn - Phần cảm: nam chõm điện. - Khi nam chõm quay, từ thụng qua mỗi cuộn dõy là ba hàm cos của thời gian, cựng tần số gúc , cựng biờn độ và pha lệch nhau 2 /3. Kết quả: trong ba cuộn dõy xuất hiện ba suất điện động xoay chiều cựng tần số, cựng biờn độ và lệch pha nhau 2 /3 a) Cấu tạo b) Hoạt động Nêu cấu tạo của MPĐ XC 3 pha? 2. Cỏch mắc mạch ba pha Mạch tiờu thụ điện năng gọi là tải Coi cỏc tải là giống nhau: cựng điện trở, dung khỏng, cảm khỏng, gọi là tải đối xứng. * Mạch điện XC ba pha cú 2 cỏch mắc: Hỡnh 1 2 3 Hỡnh Dõy trung hũa a) Mắc hỡnh sao b) Mắc hỡnh tam giỏc u1O, u2O, u3O : điện ỏp pha u12, u23, u31 : điện ỏp dõy. Quan hệ giữa cỏc điện áp hiệu dụng: o O’ Thế nào là tải tiờu thụ? Thế nào là tải đối xứng? 1 2 3 o 3. Dũng ba pha Dũng điện xoay chiều ba pha là hệ ba dũng điện xoay chiều hỡnh sin cú cựng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2 /3 từng đụi một. Nếu cỏc tải đối xứng thỡ ba dũng điện này cựng biờn độ. Dũng điện xoay chiều ba pha là gỡ? II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyờn tắc hoạt động 2. Cỏch mắc mạch ba pha 4. Những ưu việt của dũng ba pha Truyền tải điện năng đi xa bằng dũng ba pha tiết kiệm được dõy dẫn so với truyền tải bằng dũng một pha Cung cấp điện cho cỏc động cơ ba pha, dựng phổ biến trong cỏc nhà mỏy, xớ nghiệp Dũng điện xoay chiều ba pha cú ưu điểm gỡ so với dũng điện xoay chiều một pha? II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1. Cấu tạo và nguyờn tắc hoạt động 2. Cỏch mắc mạch ba pha 3. Dũng ba pha CỦNG CỐ Nguyờn tắc chung của mỏy phỏt điện dựa trờn hiện tượng nào? Hiện tượng cảm ứng điện từ 2. Phõn biệt dũng một pha với dũng ba pha? Dũng 1 pha: cung cấp một pha điện Dũng 3 pha: cung cấp 3 pha điện cựng tần số, lệch nhau 2 /3 về pha, cú thể cung cấp một cụng suất điện lớn 3. Trong mỏy phỏt điện xoay chiều một pha, từ trường quay cú vecto quay 300vũng/phỳt tạo bởi 20 cực nam chõm (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ bao nhiờu? n=N/t=300/60=5v/s f= xin cảm ơn sự chỳ ý lắng nghe của cỏc thầy cụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN