TAILIEUCHUNG - "The United States"- số ít hay số nhiều?

"The United States"- số ít hay số nhiều? The USA được coi là danh từ số ít hay số nhiều? Đây là một câu hỏi thật thú vị. Về cơ bản trong tiếng Anh, có một nhóm các danh từ có thể được dùng như danh từ số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào ý bạn muốn nói gì. | The United States - số ít hay số nhiều The USA được coi là danh từ số ít hay số nhiều Đây là một câu hỏi thật thú vị. Về cơ bản trong tiếng Anh có một nhóm các danh từ có thể được dùng như danh từ số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào ý bạn muốn nói gì. Nếu chúng ta nghĩ tới Hoa Kỳ - the United States - như một đất nước thì thông thường sẽ nó được dùng như một danh từ số ít The United States is a very big country. Nhưng nếu chúng ta nghĩ về Chính phủ tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể dùng The United States như một danh từ số nhiều The United States are a major power in the World. Sự khác biệt giữa danh từ số ít và số nhiều có thể thấy được phản ảnh trong một số danh từ khác nữa trong tiếng Anh. Chẳng hạn như từ Chính phủ - the government chúng ta có thể nói The government has won the election. hoặc The government have won the election. tuy thuộc chúng ta nhìn nhận chính phủ như một tập hợp của những cá thể hay như một thực thể. Một danh từ khác cũng tương tự như vậy đó là team -nhóm toán đội tuy thuộc chúng ta nhìn nhận đây là một tập hợp các các thể khác nhau hay là một vật thể thống nhất. Đây là một nhóm nhỏ các danh từ thường là các danh từ nói tới chính trị hay nhà nước vì thế khi chúng ta nói tới cảnh sát - the police quân đội - the army hải quân - the navy chúng ta có thể dùng như danh từ số ít hoặc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN