TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật xDSL

Mạng viễn thông phổ biến trên thế giới hay nước ta là hiện nay là mạng số liên kết (IDN-Integrated Digital Network). Mạng IDN là mạng viễn thông truyền dẫn số, liên kết các tổng đài số và cung cấp cho khách hàng các đường dẫn thuê bao tương tự | Kỹ thuật xDSL Nguồn . Giới thiệu tổng quan kỹ thuật xDSL Mạng viễn thông phổ biến trên thế giới hay nước ta là hiện nay là mạng số liên kết IDN-Integrated Digital Network . Mạng IDN là mạng viễn thông truyền dẫn số liên kết các tổng đài số và cung cấp cho khách hàng các đường dẫn thuê bao tương tự. Trong xu hướng số hoá mạng viễn thông trên toàn thế giới mạng liên kết số đa dịch vụ ISDN Intergrated Services Digital Network và đường dây thuê bao số DSL Digital Subcriber Line đã đáp ứng được nhiệm vụ số hoá mạng viễn thông đến tận phía khách hàng. Có thể nói rằng ISDN là dịch vụ DSL đầu tiên cung cấp cho khu dân cư giao diện tốc độ cơ sở BRI Basic Rate Interface 144 Kbit s được cấu thành từ hai kênh B 64 Kbit s và một kênh D 16 Kbit s. Ngày nay đi đôi với mạng ISDN một công nghệ mới có nhiều triển vọng với tên gọi chung là xDSL trong đó x biểu thị cho các kỹ thuật khác nhau. Mục đích của các kỹ thuật này là cung cấp cho khách hàng các loại hình dịch vụ chất lượng cao và băng tần rộng. Phân biệt các kỹ thuật này dựa vào tốc độ hoặc chế độ truyền dẫn. Kỹ thuật này có thể cung cấp nhiều dịch vụ đặc thù truyền không đối xứng qua modem điển hình loại này là ADSL và VDSL và truyền đối xứng có tốc độ truyền 2 hướng như nhau như HDSL và SDSL. Riêng với kỹ thuật VDSL Very High-speed DSL có thể truyền cả đối xứng và không đối xứng với tốc độ rất cao. Các đặc trưng chính họ công nghệ xDSL hiện tại được mô tả trong bảng Bảng Các đặc trưng của họ công nghệ xDSL Kỹ thuật y nghia Tốc độ dữ liệu Mode Ghi chú HDSL High data rate DSL Mbit s Mbit s đối xứng đối xứng Sử dụng 1-3 đôi sợi Sử dụng 2 đôi sợi SDSL Single Line DSL 768 kbit s đối xứng Sử dụng 1 đôi sợi ADSL Asymmetric -8 Mbit s Down Sử dụng 1 đôi sợi Sử dụng Down thay cho Downstream Hướng từ tổng đài tới thuê bao Sử dụng Up thay cho Upstream Hướng từ thuê bao tới tổng đài 16-640 Kbit s Up CDSL Consumer DSL Lên tới 1 Mbit s 16 640 Kbit s Down Up Sử dụng 1 đôi sợi ISDL ISDN DSL ISDL BRI 2B

TỪ KHÓA LIÊN QUAN