TAILIEUCHUNG - Luận văn " Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 "

Tham khảo luận văn - đề án luận văn " huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 " , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nền kinh tế nước ta mặc du chịu ảnh hưởng của khủng hoảng này rất ít nhưng cũng không nằm ngoài cuộc khủng hoảng này, việc các chỉ tiêu kinh tế bị chậm lại rất nhiều so với kế hoạch đặt ra. Nước ta tham gia nền kinh tế thị trường chậm hơn so với các nước trong khu vực cho nên ảnh hưởng của khủng hoảng là rất thấp nếu không muốn nói là không đáng kể, nếu nhìn vào hiện thực thì đây là điều kiện để nền kinh tế nước ta tăng tốc để tiến kịp với các nước trong khu vực. Ta có thể tháy sự tăng trưởng của nước ta vẫn giữ ở mức độ cao là - đây là một chỉ số rất cao trong nền kinh tế thế giới. Đây là điều kiện để ta phát huy các thế mạnh và nội lực thúc nhằm đẩy nền kinh tế đi lên nhằm bắt kịp với các nền kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó không phải là không có, khi kinh tế bị giảm sút thì sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào nền kinh tế bị giảm sút đi rất nhiều. Chính vì vậy thời điểm này là thời điểm quyết định để nước ta lấy lại uy tín, cũng như nhịp độ tăng trưởng như trước kia để có thể có cuộc bứt phá trong kinh tế nhằm rút ngắn khoảng cách với nền kinh tế thế giới để xứng đáng với tên gọi của các nhà kinh tế đã đặt cho: Đất nước ổn định và an toàn nhất thế giới.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    12    0    23-01-2021