TAILIEUCHUNG - Bọ trĩ hại dưa hấu

Bọ trĩ (tên khoa học là Thrips palmi), nông dân còn gọi là bù lạch, rầy lửa là một đối tượng sâu hại nguy hiểm nhất trên dưa hấu, gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa, đậu trái. Bọ trưởng thành và bọ non cơ thể rất nhỏ, dài khoảng 1mm. Bọ trưởng thành màu vàng nhạt hay vàng đậm, cánh là những sợi tơ mảnh, cuối bụng thon. Bọ non không cánh, hình dạng giống trưởng thành, màu xanh vàng nhạt. Bọ trưởng thành và bọ non đều sống tập trung ở đọt non. | Bọ trĩ hại dưa hâu Bọ trĩ tên khoa học là Thrips palmi nông dân còn gọi là bù lạch rầy lửa là một đối tượng sâu hại nguy hiểm nhất trên dưa hấu gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa đậu trái. Bọ trưởng thành và bọ non cơ thể rất nhỏ dài khoảng 1mm. Bọ trưởng thành màu vàng nhạt hay vàng đậm cánh là những sợi tơ mảnh cuối bụng thon. Bọ non không cánh hình dạng giống trưởng thành màu xanh vàng nhạt. Bọ trưởng thành và bọ non đều sống tập trung ở đọt non hay mặt dưới lá non. Bọ trưởng thành di chuyển nhanh đẻ trứng trong mô mặt dưới lá. Bọ trĩ hút nhựa làm đọt và lá non xoăn lại có nhiều đốm nhỏ màu vàng nhạt. Mật độ cao làm cây cằn cỗi không phát triển được đọt dưa chùn lại lá vàng và khô hoa rụng không đậu trái hoặc trái không lớn. Bọ trĩ gây hại nặng làm đọt non sượng ngóc đầu lên cao hiện tượng này nông dân gọi là dưa đầu lân . Bọ trĩ cũng là môi giới lan truyền bệnh khảm cho cây dưa. Bọ trĩ phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô có sức đề kháng thuốc cao và mau quen thuốc. Gặp điều kiện thích hợp bọ trĩ phát triển rất nhanh dễ gây thành dịch ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và năng suất dưa hấu. Vòng đời bọ trĩ tương đối ngắn trung bình 15-18 ngày. Phòng trừ - Đốt các tàn dư thực vật. - Chăm sóc cho cây dưa hấu sinh trưởng tốt để hạn chế tác hại của bọ trĩ. - Phun thuốc kỹ vào đọt non cây dưa vào lúc chiều mát nên phun đồng loạt cả cánh đồng dưa Oncol 25WP 20 g bình 8 lít nước Oncol 20EC 25 ml bình 8 lít Mospilan 3 EC 10 ml bình 8 lít Mospilan 20SP 2 5 g bình 16 lít Lannate 40SP 12-24 g bình 8 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN