TAILIEUCHUNG - Thực hành “Silent letter” (Phần I)

Thực hành “Silent letter” (Phần I) Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao một số từ trong tiếng Anh bị phát âm không đầy đủ? Ví dụ như hour không phát âm là /h'auə/ mà lại là /'auə/ hay know không phát âm là /knou/ mà lại là /nou/? Đây chính là “âm câm”, một hiện tượng khá phổ biến trong tiếng Anh nhưng đôi lúc trong quá trình phát âm chúng ta lại không chú ý đến. | Thực hành Silent letter Phần I Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao một số từ trong tiếng Anh bị phát âm không đầy đủ Ví dụ như hour không phát âm là h aua mà lại là Z auaZ hay know không phát âm là ZknouZ mà lại là nou Đây chính là âm câm một hiện tượng khá phổ biến trong tiếng Anh nhưng đôi lúc trong quá trình phát âm chúng ta lại không chú ý đến. Những từ có chứa âm câm trong tiếng Anh chiếm một số lượng khá lớn. Tuy nhiên việc phát âm chuẩn các từ chứa âm câm thường gây không ít khó khăn cho người học. Mời các bạn theo dõi một số ví dụ về âm câm và cách đọc chúng qua đoạn video sau. Cách đơn giản để bạn xác định các từ có chứa âm câm này đó là học và ghi nhớ những chữ cái nào sẽ câm trong những tổ hợp chữ cái nhất định. Dưới đây là một số trường hợp thường gặp 1. Silent B B không đọc đến nếu đứng trước T hoặc sau M. - Doubt daut nghi ngờ - Debt det nợ món nợ - Subtle sAtl tinh vi - Crumb krAm mẩu bánh mì vụn - Thumb 0Am ngón tay tay cái 2. Silent C C không đọc đến nếu đứng trước E hoặc I - Scene si n Quang cảnh hiện trường - Scent sent hương thơm tính nhạy cảm - Science saiens khoa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN