TAILIEUCHUNG - Công thức ôn thi vật lý

Tham khảo tài liệu 'công thức ôn thi vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công thức ôn thi vật lý Công thức độ bội giác kính lúp Í- -OAÍCC c -----f---- í OJÍcv OAÍcc Gv- f 0tfcv l là khoảng cách từ mắt tới kính Độ phóng đại qua hệ 2 thấu kính l là khoảng cách giữa 2 kính 1 công thức .PP Bessel f 7 f là tiêu cự thấu kính L khỏang cách từ vật đến màn l độ dời thấu kính Ở bài dùng công thức cũng có thể ứng dụng BĐT để loại suy đáp án L f _ dụng từ cách chứng minh công thức của PP Besel a. Ta qui ước dịch lại gần thấu kính là -l dịch ra xa là l b. Gọi ll là khoảng dời vật l2 là khoảng dời màn f tiêu cự thấu kính L khoảng cách ban đầu giữa vật và màn c. Ta có . f k d. Chú thích thêm đặt dấu hoặc - vào theo qui ước ở a e. Thật chú ý công thức trên chỉ có 1 chiều .Không dùng công trên để tính khỏang cách từ vật dến thấu hay bất kì yếu tố nào ngoài tiêu cự. 1Hệ vô tiêu TK-TK . _ l là khoảng cách giữa 2 thấu kính TK-GC - ì hoặc í A 2 S TK -GP . 2 Hệ ghép sát TK-TK . . TK-GC - - TK-GP -ẢM 3 Độ phóng đại của kính hiển vi --------------í 4 Độ bội giác của kính thiên văn G lưạ-đĩ x là khoảng cách từ mắt đến kính 5Với thấu kính khi dời vật 1 đoạn a thì ảnh dịch chuyển b - - í-nỄi í-n 1 vật cho ảnh có độ phóng đại .trước và sau khi dịch chuyển vật Công thức của tiêu cự ĩ - - 1 Tuỳ theo bài mà chọn dấu của f 1 vật trước thấu kính dịch vật 1 đoạn a ảnh dịch chuyển b và không đổi tính chất ảnh sau bằng k lần ảnh trước TA có t -tí 1 vật đặt trước thấu kính cho ảnh cách vật 1 đoạn s và có độ phóng đại k công thức tiêu .