TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - TRỒNG CÂY RAU, HOA TRONG CHẬU (2 tiết )

HS biết các chuẩn bị chậu và đất để trồng cây trong chậu. -Làm được công việc chuẩn bị chậu và trồng cây trong chậu. -Ham thích trồng cây. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu : Một chậu trồng cây rau hoặc cây hoa, (có thể sử dụng tranh minh hoạ). -Vật liệu và dụng cụ : +Cây hoa hoặc cây rau trồng được trong chậu như hoa hồng, cúc, rau gia vị, rau cải +Đất cho vào chậu và một ít phân vi sinh hoặc phân chuồng đã ủ hoai mục. +Dầm xới, dụng cụ tưới cây. . | TRỒNG CÂY RAU HOA TRONG CHẬU 2 tiết I Mục tiêu -HS biết các chuấn bị chậu và đất để trồng cây trong chậu. -Làm được công việc chuấn bị chậu và trồng cây trong chậu. -Ham thích trồng cây. II Đồ dùng dạy- học -Mau Một chậu trồng cây rau hoặc cây hoa có thể sử dụng tranh minh hoạ . -Vật liệu và dụng cụ Cây hoa hoặc cây rau trồng được trong chậu như hoa hồng cúc rau gia vị rau cải. Đất cho vào chậu và một ít phân vi sinh hoặc phân chuồng đã ủ hoai mục. Dầm xới dụng cụ tưới cây. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Trồng cây rau hoa trong chậu và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt đông 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây trong chậu -GV đặt câu hỏi yêu cầu HS dựa vào SGK để nêu qui trình trồng cây trong chậu và so sánh các bước trong qui trình trồng cây trong chậu vói qui trình trồng cây rau hoa. -GV hỏi Những cây nào trồng được trồng -Chuấn bị đồ dùng học tập. -HS đọc nội dung bài SGKvà so -Hoa hồng cúc . rau cải gia vị. -Chậu sành nhựa. trong chậu Ngoài chậu được làm bằng xi măng -Dễ thoát nước dư thừa trong chậu. hoặc sứ người ta còn trồng cây vào chậu làm bằng vật liệu nào khác -Đất tốt lấy ở vườn ruộng đất phù sa. Lỗ ở dưới đáy chậu có tác dụng gì Đất trồng cây trong chậu phải như thế nào -HS đọc quan sát và nêu. -GV hướng dẫn HS đọc nội dung trong SGK và quan sát tranh để nêu cách trồng cây trong chậu. -GV nhận xét và lưu ý HS một số điểm sau Khi cho đất vào chậu phải chú ý rễ cây là rễ trần hay rễ có bầu rễ ăn nông hay sâu. Khi trồng cây con phải đặt cây vào giữa chậu. Sau đó giữ cho cây thẳng đứng và dùng dầm xúc đất đổ quanh gốc -HS lắng nghe. cây cho đến khi lấp hết rễ và cây đứng thẳng được. -HS theo .