TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH XNK Cường Thịnh

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty tnhh xnk cường thịnh , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sang năm 2003 cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty có sự biến động khá lớn. Nó lại càng khẳng định hơn nữa vai trò chủ đạo của thị trường Nhật với kim ngạch xuất khẩu tăng USD (= 38,11%) và chiếm tỷ trọng 66,75% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty. Còn tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trên thị trường châu Âu thì tiếp tục giảm xuống còn 22,97% và kim ngạch giảm USD (=15,66%) so với năm trường Nga vẫn tiếp tục giảm cả về kim ngạch và tỷ trọng. Thị trường Mỹ có kim ngạch xuất khẩu tăng USD về số tương đối và 61,67% về số tương đối so với năm 2002. Chính điều này đã làm cho tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này tăng lên từ 4,16% năm 2001 lên 5,28% (năm 2002) và năm 2003 là 7,04%. Sang năm 2004 thị trường Nhật có sự sút giảm về kim ngạch nhưng vẫn giữ được tỉ với thị trường châu Âu công ty đã có sự điều chỉnh lên tỉ trọng kim ngạch đã tăng lên nhưng không một số biến động về các ngành khác đang bị mất thị phần ở thị trường này,lên mặt hàng TCMN cũng bị ảnh hưởng sut giảm về tỉ trọng kim ngạch.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN