TAILIEUCHUNG - Trồng và chăm sóc cây đào

Chuẩn bị đất trồng: Đào là cây không chịu úng nên cần chọn đất cao ráo, thoát nước tốt, làm đất tơi xốp, lên luống cao 25-30cm, rộng 70cm, tạo rãnh để thoát nước tốt. Bón lót phân chuồng với lượng 2-3 kg hay phân hữu cơ Đầu Trâu với lượng 1-2 kg/cây. - Bón phân thúc: Sau tết, cần chuyển ngay đào ra trồng trong đất hoặc thay hỗn hợp đất mới (3-4 phần đất 1 phần phân hữu cơ). Bón lót khi trồng 3-5 kg phân hữu cơ/cây tùy theo cây lớn hay nhỏ. Đối với đào. | m A 1 w F A Trông và chăm sóc cây đào Chuẩn bị đất trồng Đào là cây không chịu úng nên cần chọn đất cao ráo thoát nước tốt làm đất tơi xốp lên luống cao 25-30cm rộng 70cm tạo rãnh để thoát nước tốt. Bón lót phân chuồng với lượng 2-3 kg hay phân hữu cơ Đầu Trâu với lượng 1-2 kg cây. - Bón phân thúc Sau tết cần chuyển ngay đào ra trồng trong đất hoặc thay hỗn hợp đất mới 3-4 phần đất 1 phần phân hữu cơ . Bón lót khi trồng 3-5 kg phân hữu cơ cây tùy theo cây lớn hay nhỏ. Đối với đào gốc sau khi thu hoạch cành bán tết cần bón 3-5 kg phân hữu cơ cây ngay sau tết 10-15 ngày. Tưới thúc bằng cách hòa 15-25 gam phân NPK 20-20- 15 TE Đầu Trâu 10 lít nước để tưới sau khi bón phân hữu cơ 10-15 ngày. Bón thúc bằng phân NPK 20-20-15 TE hoặc NPK 13-13-13 TE Đầu Trâu với lượng 50-100gam cây định kỳ 15-20 ngày lần kết hợp xới đất và phun phân bón lá Đầu Trâu 501 hay 502 nhằm giúp cây để cây phát nhiều cành tán sum xuê. Từ trung tuần tháng 10 đến tháng 11 âm lịch tùy theo năm nhuận hay thường và tình hình sinh trưởng của cây để quyết định ngừng bón phân gốc chỉ phun phân bón lá Đầu Trâu 701 nhằm hạn chế tăng trưởng thân lá thúc đẩy phân hóa mầm hoa. - Tạo tán tạo thế Việc tạo thế phải tiến hành liên tục 5-7 ngày lần bằng cách kết hợp uốn buộc các cành non vào với nhau hoặc vào một khung theo các thế đã định cắt tỉa bỏ những cành ngoài ý muốn. Có thể kết hợp khắc vảy trên thân đào để tạo vẻ cổ cho cây. - Phòng trừ sâu bệnh Nếu đào bị nhện đỏ làm vàng lá rụng lá Dùng luân phiên các loại thuốc Regent 800WG Sokupi Sutin 5EC. .Đào bị lở cổ rễ đốm lá Dùng Anvil 10EC Carbenzim 50WP hay Penac P. Đào bị rệp sáp dùng Supracide. - Điều khiển đào ra hoa đúng tết Vào đầu đến trung tuần tháng 11 âm lịch dùng dao khoanh 1 hay vài vòng xung quanh cành đào thân đào để ức chế sinh trưởng thân lá kích thích phân hóa mầm hoa. Giữa tháng 11 âm lịch tiến hành tuốt bỏ hết lá trên cây bằng tay hay bằng cách phun Ethrel 20-25ml 10 lít nước. Với đào thế nên đánh cây và trồng cây vào chậu trước khi tuốt lá .