TAILIEUCHUNG - 14 cách triệt tiêu sáng tạo

Sự sáng tạo hay đổi mới là những đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa với những cạnh tranh khốc liệt. Làm sao để có những sáng kiến mới, bởi những đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn luôn là câu hỏi sống còn đối với giới doanh nghiệp. Bằng cách tiếp cận mới, thay vì đặt ra câu hỏi “làm thế nào để tạo ra đổi mới?”, Youngme Moon – Giáo sư quản trị kinh doanh, Trường kinh doanh Harvard chia sẻ một cách tiếp cận mới về đổi mới. | 14 cách triệt tiêu sáng tạo Sự sáng tạo hay đổi mới là những đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa với những cạnh tranh khốc liệt. Làm sao để có những sáng kiến mới bởi những đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn luôn là câu hỏi sống còn đối với giới doanh nghiệp. Bằng cách tiếp cận mới thay vì đặt ra câu hỏi làm thế nào để tạo ra đổi mới Youngme Moon - Giáo sư quản trị kinh doanh Trường kinh doanh Harvard chia sẻ một cách tiếp cận mới về đổi mới sáng tạo bằng việc đưa ra danh sách 14 cách để triệt tiêu sáng tạo. Cách 1 Lựa chọn giải pháp an toàn. Bạn sợ phải là người chịu trách nhiệm và lựa chọn giải pháp an toàn là để người khác làm. Bạn lo lắng việc mọi người sẽ nghĩ gì nếu họ cho rằng những đổi mới đó không có giá trị. Cách 2 Biết rõ những giới hạn của bạn và tự xếp xó bản thân mình. Khi phải đối mặt với những câu hỏi bạn thường trả lời là Đừng hỏi tôi Tôi không phải là một người sáng tạo hay Tôi không có đổi mới gì mới đâu hay Làm sao mà tôi biết được . Cách 3 Luôn luôn tự nhủ rằng đó đơn giản chỉ là công việc thôi. Bạn cho rằng bạn được trả lương không phải là để tạo ra những ý tưởng mới. Chả có gì cho bạn làm trong việc đổi mới này đó không là việc của bạn. Bạn chỉ chăm chú hoàn thành công việc của mình tốt nhất là không phát biểu gì hết. Cách 4 Bạn luôn thể hiện rằng bạn là người thông minh nhất trong tổ chức. Bạn luôn luôn chỉ ra những điểm yếu trong mỗi ý tưởng sáng tạo. Bằng ý chí chủ quan và sự tự tin của mình bạn đưa ra những kết luận không có tính khuyến khích về mỗi ý tưởng sáng tạo. Sự hoài nghi khiến cho ý tưởng không có một cơ hội được thử thách. Cách 5 Bạn là một người quá đòi hỏi. Với mỗi ý tưởng chúng đơn giản chỉ là một ý tưởng cần phải có thời gian để đầu tư thêm nếu mà bạn đòi hỏi phải có số liệu để chứng minh tính khả quan của đề án thì điều đó sẽ cản trở việc thực hiện ý tưởng. Mọi sự đổi mới phải chấp nhận rủi ro. Cách 6 Tôn trọng lịch sử và lựa chọn đi theo lối mòn mỗi khi có sự hồ nghi. Bạn luôn tự hỏi tại sao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN