TAILIEUCHUNG - Luận văn về - Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt Nam

Với ưu thế về điều kiện sinh thái và lao động, Việt Nam có tiềm năng lớn về sản xuất các loại rau quả mà thị trường thế giới có nhu cầu như chuối, vải, dứa, xoài nhón, chụm chụm và một số loại rau vụ Đông có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, khoai tây, cà chua, ngô rau Những năm trước đây, khi cũn thị trường Liên Xô và các nước trong khối SEV, năm cao nhất Việt Nam đó xuất khẩu được khối lượng rau quả tươi và rau quả chế biến trị giá 30. | Trong thời gian qua, nhỡn chung hoạt động xuất khẩu rau quả mặc dù đó cú rất nhiều cố gắng song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sản xuất rau quả. Các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh xuất khẩu rau quả, mặc dù mạnh về vốn, nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm hơn các thành phần kinh tế khác, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức xuất khẩu rau quả, bao tiêu sản phẩm cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp, cơ sở chế biến, Cũn hỡnh thức xuất khẩu tiểu ngạch, chủ yế do tư thương chi phối. Vào vụ thu hoạch, nhiều loại quả bị tư thương ép giá, ép cấy gây thiệt hại cho người sản xuất. Đối với hỡnh thức này, thị trường tiêu thụ rất bấp bên, bị đông đối với người sản xuất, đôi khi sản phẩm không tiêu thụ được. Chính vỡ vậy, giải phỏp về tổ chức lưu thông xuất khẩu được đặt ra nhằm tổ chức sắp xếp hợp lý kờnh xuất khẩu rau quả sao cho cú hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đặc biệt tránh cho tỡnh trạng lưu thông chồng chéo, tranh mua tranh bán gây thiệt hại cho ngành rau quả, người kinh doanh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN