TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - TRỒNG CÂY RAU, HOA (2 tiết )

HS biết cách chọn cây con rau hoặc hoa đem trồng. -Trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất. -Ham thích trồng cây, quí trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật. II/ Đồ dùng dạy- học: - Cây con rau, hoa để trồng. -Túi bầu có chứa đầy đất. -Dầm xới, cuốc, bình tưới nước có vòi hoa sen( loại nho). | TRỒNG CÂY RAU HOA 2 tiết I Mục tiêu -HS biết cách chọn cây con rau hoặc hoa đem trồng. -Trồng được cây rau hoa trên luống hoặc trong bầu đất. -Ham thích trồng cây quí trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ đúng kỹ thuật. II Đồ dùng dạy- học - Cây con rau hoa để trồng. -Túi bầu có chứa đầy đất. -Dầm xới cuốc bình tưới nước có vòi hoa sen loại nho . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Trồng cây rau và -Chuấn bị đồ dùng học tập. hoa nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây con. -GV hướng dẫn HS đọc nội dung trong SGK và hỏi Tại sao phải chọn cây khỏe không cong queo gầy yếu sâu bệnh đứt rễ gãy ngọn Cần chuấn bị đất trồng cây con như thế nào -GV nhận xét giải thích Cũng như gieo hạt muốn trồng rau hoa đạt kết quả cần phải tiến hành chọn cây giống và chuấn bị đất. Cây con đem trồng mập khỏe không bị sâu bệnh thì sau khi trồng cây mau bén rễ và phát triển tốt. -GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK để nêu các bước trồng cây con và -HS đọc nội dung bài SGK. -HS trả lời. -HS lắng nghe. -HS quan sát và trả lời. trả lời câu hỏi Tại sao phải xác định vị trí cây trồng Tại sao phải đào hốc để trồng Tại sao phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây sau khi trồng -Cho HS nhắc lại cách trồng cây con. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật -GV kết hợp tổ chức thực hiện hoạt động 1 và hoạt động 2 ở vườn trường nếu không có vườn trường GV hướng dẫn HS chọn đất cho vào bầu và trồng cây con trên bầu đất. Lấy đất ruộng hoặc đất vườn đã phơi khô cho vào túi bầu . Sau đó tiến hành trồng cây con . xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS. -HS chuấn bị các vật liệu dụng cụ học -2 HS nhắc lại. -HS thực hiện trồng cây con theo các bước trong SGK. -HS cả .