TAILIEUCHUNG - 5 yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

Ngoài việc làm ăn tìm kiếm lợi nhuận, các thành viên trong doanh nghiệp thường xuyên phải giao tiếp, trao đổi và cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung tại công sở, thông thường là 8 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần. Như vậy, đa số các thành viên trong một doanh nghiệp đều ít nhiều có quan hệ gắn bó với nhau trong công việc trong một thời gian dài. Chính vì vậy, giữa những thành viên này đã xuất hiện những quy ước về cách ăn mặc, giao tiếp, học tập, rèn luyện, làm việc Các. | 5 yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp Ngoài việc làm ăn tìm kiếm lợi nhuận các thành viên trong doanh nghiệp thường xuyên phải giao tiếp trao đổi và cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung tại công sở thông thường là 8 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần. Như vậy đa số các thành viên trong một doanh nghiệp đều ít nhiều có quan hệ gắn bó với nhau trong công việc trong một thời gian dài. Chính vì vậy giữa những thành viên này đã xuất hiện những quy ước về cách ăn mặc giao tiếp học tập rèn luyện làm việc. Các quy ước thành văn và không thành văn này dần dần đã trở thành các chuẩn mực làm việc tại nơi công sở và được gọi là văn hóa doanh nghiệp. Trình độ văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các nhóm yếu tố nền tảng các hoạt động văn hóa và các giá trị văn hóa do các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng và phát triển đã được chính các thành viên trong doanh nghiệp và các khách hàng chấp nhận là phù hợp với các chuẩn mực của văn hóa xã hội. 1. Các yếu tố hữu hình Trong nhóm các yếu tố nền tảng của trình độ văn hóa DN người ta có thể dễ dàng nhận ra các yếu tố hữu hình của văn hóa như kiến trúc trụ sở văn phòng biển hiệu tên gọi khẩu hiệu trang phục cán bộ nhân viên ngôn ngữ sử dụng. Đây chính là hình thức thể hiện bên ngoài của văn hóa. Tới thăm một DN có trụ sở to đẹp biển hiệu rõ ràng bảo vệ đứng hai bên thấy nhiều người ra vào ăn mặc lịch sự. nhiều người có thể có thiện cảm và bước đầu đánh giá văn hóa DN này có thể ở mức cao. 2. Chất lượng ban lãnh đạo và nhân viên Hình thức cũng quan trọng nhưng nội dung mới là cái quyết định văn hóa. Có nhiều DN không có trụ sở to chưa biết làm PR hay quảng cáo nhưng đội ngũ lãnh đạo và đa số nhân viên lại có nhiều phẩm chất tốt đẹp đa số sống và làm việc theo pháp luật theo nội quy và các chuẩn mực của văn hóa Việt Nam. Văn hóa DN được xây dựng bởi đa số các cá nhân trong DN. Cho nên chất lượng ban lãnh đạo DN và các nhân viên chủ chốt đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh nói

TỪ KHÓA LIÊN QUAN