TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THỬ ĐỘ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG RAU, HOA (2 tiết )

HS biết được mục đích của việc thử độ nảy mầm của hạt giống. -Thực hiện được các thao tác thử độ nảy mầm của hạt giống -Có ý thức làm việc cẩn thận, ngăn nắp, đúng qui trình. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu; đĩa hạt giống đã thử độ nảy mầm. -Vật liệu và dụng cụ : +Hạt giống (Rau, hoa, đỗ .) +Giấy thấm nước, bông, vải mềm. +Đĩa đựng hạt (bằng thuỷ tinh, nhựa hoặc tráng men ) . | THỬ ĐỘ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG RAU HOA 2 tiết I Mục tiêu -HS biết được mục đích của việc thử độ nảy mầm của hạt giống. -Thực hiện được các thao tác thử độ nảy mầm của hạt giống -Có ý thức làm việc cấn thận ngăn nắp đúng qui trình. II Đồ dùng dạy- học -Mau đĩa hạt giống đã thử độ nảy mầm. -Vật liệu và dụng cụ Hạt giống Rau hoa đỗ. Giấy thấm nước bông vải mềm. Đĩa đựng hạt bằng thuỷ tinh nhựa hoặc tráng men . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới -Chuấn bị đồ dùng học tập. a Giới thiệu bài Giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu thử độ nảy mầm của Thế nào là thử độ nảy mầm của hạt giống Tại sao phải thử độ nảy mầm của hạt giống -GV nhận xét và kết luận Thử độ nảy mầm của hạt giống để biết hạt giống tốt hay xấu. Nếu hạt giống tốt thì thời gian nảy mầm nhanh nhiều mầm mập lại hạt giống xấu thì số hạt nảy mầm ít không đều mầm nhỏ và yếu. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao -HS quan sát mẫu. -Đem hạt giống gieo vào đĩa có lớp vải bông có đủ độ ấm. -Để biết hạt tốt hay xấu. -HS lắng nghe. -HS trả lời. tác kỹ thuật. -GV hướng dẫn HS đọc SGK nêu các bước thử độ nấy mầm của hạt giống. -GV nhận xét và làm mẫu từng bước và giải thích rõ các yêu cầu kĩ thuật phải đảm bảo trong từng bước. GV nêu những điểm lưu ý vừa thực hiện thao tác minh hoạ để HS quan sát và hiểu rõ cách thực hiện. -Gọi HS lên thử độ nảy mầm của hạt. Hoạt động 3 HS thực hành thử độ nảy mầm -GV nêu nhiệm vụ mỗi HS thử độ nảy mầm một loại hạt giống. -Cho HS thực hành thử độ nảy mầm của hạt giống rau hoa. -GV theo dõi và chỉ dẫn thêm cho HS. -Hướng dẫn HS về nhà thử độ nảy mầm của 2-3 loại giống. xét- dặn dò -HS theo dõi. -Vài HS lên bảng thực hiện. -HS thực hành thử độ nảy mầm của hạt. -HS cả .