TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm nuôi lươn

Mùa nước nổi hằng năm là thời điểm nuôi lươn lý tưởng nhất vì phù hợp thời gian sinh trưởng của lươn, thức ăn các loại rất rẻ, nhiều người còn tự đi kiếm tôm cá các loại cho lươn ăn không tốn tiền mua. | Kinh nghiệm nuôi lươn Nguồn Mùa nước nổi hằng năm là thời điểm nuôi lươn lý tưởng nhất vì phù hợp thời gian sinh trưởng của lươn thức ăn các loại rất rẻ nhiều người còn tự đi kiếm tôm cá các loại cho lươn ăn không tốn tiền mua. Mùa nước nổi môi trường lại rất trong sạch đối với việc nuôi lươn và đặc biệt là cho thu hoạch ngay dịp Tết hoặc ra giêng nên bán giá rất cao. Với lươn loại 3 nuôi lại trở thành mùa nghịch nên giá cũng cao và luôn đắt hàng. TẠO BÒN NUÔI Với diện tích vài chục mét vuông và không theo quy cách có thể 1 - 2 m x 10 - 20 m nếu điều kiện không cho phép thì nơi đặt bồn nuôi lươn ở đâu cũng được có thể là trước sân sau hè mương vườn thậm chí tận dụng chuồng heo chuồng bò. miễn là nơi đó phải tương đối yên tĩnh. Bồn nuôi có chiều cao khoảng 1 m. Nếu điều kiện cho phép thì đào sâu 0 4 m đắp bờ cao 0 6 m. Điều kiện khó khăn thì mua bạt nilông về lót đáy kéo cao 4 góc cố định bằng cọc gỗ. Chiều cao bồn từ 8 tấc đến 1 mét. Đáy bồn tạo một lớp bùn cao khoảng 30 - 40 cm trong đó độn thêm rơm cỏ cây chuối mục để tạo môi trường cho lươn trú ẩn có thể độn thêm vào dây nilông bó thành chùm dưới lớp bùn vì dây nilông không thối mục gây ô nhiễm môi trường. Lớp bùn phải không pha cát và không lẫn vật sắc nhọn làm sây sát lươn. Giữa bồn tạo một gò đất sét cao khoảng 60 - 80 cm rộng 50 - 60 cm cho lươn làm hang. Trước khi thả lươn giống phải cải tạo bồn nuôi cho nước vào vừa ướt đất rải vôi với liều lượng 100 - 150 g m2. Ba ngày sau tháo nước phơi khô 1 - 2 ngày. Sau đó cấp nước trở lại giữ cho môi trường nước ổn định khoảng 2 - 3 ngày mới thả giống. Mực nước trong bồn chỉ cao khoảng 20 - 30 cm nếu nước sâu quá lươn vận động nhiều tiêu hao năng lượng cơ thể sẽ chậm lớn và hao thức ăn. Ngang mực nước bên trên có lỗ thông để thoát tràn phòng khi mưa nhiều nước dâng cao lươn ra ngoài. Lươn không ưa ánh sáng mạnh đồng thời ánh sáng làm nóng nước. Trong bồn thả lục bình rau muống rong khoảng 2 3 diện tích mặt bồn ở thành thị có thể tạo sinh cảnh bằng các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN