TAILIEUCHUNG - Phân tích thiết kế hệ thống

Sự phát triển của ngành cntt trong những năm gần đây đã đem lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế . Những chương trình tin học ứng dụng ngày càng nhiều ,rất nhiều công việc thủ công trước đây nay đã được sử ly bằng các phần mềm chuyên dụng đã giảmt đáng kể công sức ,nhanh chóng và chính xác . | Sự phát triển của ngành cntt trong những năm gần đây đã đem lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế . Những chương trình tin học ứng dụng ngày càng nhiều ,rất nhiều công việc thủ công trước đây nay đã được sử ly bằng các phần mềm chuyên dụng đã giảmt đáng kể công sức ,nhanh chóng và chính xác . để có một phần mềm ứng dụng đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra thì những người làm tin học phải biết phân tích thiết kế hệ thống làm việc của của chương trình để từ đó xây dựng nên nên một phần mền ứng dụng quản lý chương trình đó bằng ngôn ngữ lập trình nào đó những chương trình ,phần mềm ứng dụng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý,nó là những công cụ hỗ trợ đắc lực và hầu như không thể thiếu nhằm đáp ứng đầy đủ nhất thuận lợi nhất những đòi hỏi của công việc quản lý nhờ những công cụ trợ giúp có sẵn,access la một phần mềm như vậy nó được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản lý không những thế nó con là một ngôn ngữ lập trình khá mạnh giúp cán bộ quản lý có thể viết những chương trình để sử sụng cơ sơ dữ liệu hay giải quyết một yêu cầu nào đó,phần mền ứng dụng này đã phần nào trợ giúp các nhà quản lý trở lên nhanh chóng ,thuận lợi,chính xác và kịp thời với những tính năng có sẵn sát với thực tế quản lý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN