TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu nguy cơ xuất hiện huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới lần đầu và kết quả dự phòng bằng Heparin trọng lượng phân tử thấp ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu

Luận án trình bày tổng quan giải phẫu học hệ thống tĩnh mạch chi dưới và bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu; một số yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu; sự phối hợp giữa các yếu tố nguy cơ. | Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu nguy cơ xuất hiện huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới lần đầu và kết quả dự phòng bằng Heparin trọng lượng phân tử thấp ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MAI ĐỨC THẢO NGHIÊN CỨU NGUY CƠ XUẤT HIỆN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI LẦN ĐẦU VÀ KẾT QUẢ DỰ PHÒNG BẰNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC CẤP CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MAI ĐỨC THẢO NGHIÊN CỨU NGUY CƠ XUẤT HIỆN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI LẦN ĐẦU VÀ KẾT QUẢ DỰ PHÒNG BẰNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC CẤP CỨU Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu chống độc Mã số 62720122 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học . ĐẶNG QUỐC TUẤN HÀ NỘI 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi là Mai Đức Thảo nghiên cứu sinh khóa 33 Trường Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc xin cam đoan 1. Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy . Đặng Quốc Tuấn. 2. Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã được công bố tại Việt Nam. 3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác trung thực và khách quan đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi nghiên cứu. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này. Hà Nội ngày 18 tháng 06 năm 2019 Người viết cam đoan Mai Đức Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt BN Bệnh nhân ĐMP Động mạch phổi HA Huyết áp HCHHK Hội chứng hậu huyết khối HKTMS Huyết khối tĩnh mạch sâu HKTMSCD Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. HSCC Hồi sức cấp cứu NMP Nhồi máu phổi SA Siêu âm TC Tiểu cầu TDD Tiêm dưới da TLPTT Trọng lượng phân tử thấp TM Tĩnh mạch TTHKTM Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch TTP Thuyên tắc phổi XH Xuất huyết Tiếng Anh ACCP American College of Chest Physicians Trường môn Lồng ngực Hoa Kỳ BMI Body Mass Index Chỉ số khối co thể CTEPH Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Tăng áp lực động .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.