TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hình thái tổn thương và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não

Luận án với mục tiêu mô tả hình thái tổn thương túi phình động mạch não có chỉ định phẫu thuật; mô tả hình thái tổn thương túi phình động mạch não có chỉ định phẫu thuật. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu hình thái tổn thương và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não ĐẶT VẤN ĐỀ Túi phình động mạch não ĐMN là bệnh lý thường gặp của hệ thống ĐMN. Nghiên cứu trên xác cho thấy túi phình ĐMN chiếm 0 2 7 9 dân số một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ túi phình ĐMN chiếm 5 . Biến chứng gây tử vong thường là do túi phình ĐMN bị vỡ và đây cũng là một trong những nguyên nhân của đột quỵ não. Đến nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã sử dụng các phương pháp điều trị túi phình mạch máu não như vi phẫu thuật túi phình can thiệp nội mạch. Mỗi một phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế song vi phẫu thuật túi phình vẫn còn giữ vai trò quan trọng. Trong quá trình vi phẫu thuật túi phình còn bỏ sót một phần cổ túi đây chính là nguyên nhân gây chảy máu thứ phát và vỡ lại túi phình với tỷ lệ 2 5 . Kẹp clip cổ túi phình có thể kẹp vào các dây thần kinh sọ gây tổn thương. Đặc biệt có thể kẹp vào các động mạch xiên động mạch mang túi phình gây thiếu máu não vùng chúng nuôi dưỡng 9 52 . Kết quả phẫu thuật tỷ lệ tai biến trong mổ liên quan chặt chẽ với hình thái túi phình. Việc nghiên cứu vị trí hình dáng kích thước hướng túi phình cũng như các yếu tố liên quan thông qua lâm sàng hình ảnh học quan sát trong mổ giúp cho phẫu thuật viên có chiến thuật điều trị phù hợp tiên lượng sau mổ. Để nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý phình ĐMN chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu hình thái tổn thương và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não với các mục tiêu sau 1. Mô tả hình thái tổn thương túi phình động mạch não có chỉ định phẫu thuật 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật túi phình động mạch não Những đóng góp mới của luận án Nghiên cứu đã mô tả hình thái túi phình trên hình ảnh CTA và DSA. Hình dạng túi phình chủ yếu là hình túi trên CTA chiếm 98 7 trên CTA là 100 . Vị trí túi phình gặp chủ yếu ở động mạch thông trước trên CTA là 38 3 trên DSA là 35 8 . Kích thước túi phình 5mm là chủ yếu chiếm 65 6 trên CTA và 57

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.