TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Kết quả ngắn hạn và trung hạn của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

Luận án với mục tiêu xác định tỉ lệ tử vong muộn; xác định tỉ lệ, diễn tiến các biến chứng tim và các yếu tố liên quan; xác định tỉ lệ các đặc điểm dinh dưỡng, phát triển vận động và thần kinh. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học Kết quả ngắn hạn và trung hạn của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------------- NGUYỄN THỊ LY LY KẾT QUẢ NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA PHẪU THUẬT CHUYỂN GỐC ĐẠI ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành Nhi khoa Mã số 62720135 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP. Hồ Chí Minh năm 2020 Công trình được hoàn thành tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học Vũ Minh Phúc Lâm Thị Mỹ Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu Luận án tại thư viện - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM - Thư viện Đại học Y Dược TP. HCM 1 GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Lý do và tính cần thiết của nghiên cứu Hoán vị đại động mạch HVĐĐM chiếm khoảng 5 các trường hợp tim bẩm sinh là tật tim nguy hiểm có nhĩ trái nối với thất trái và cho xuất phát ra động mạch phổi nhĩ phải nối với thất phải và cho xuất phát ra động mạch chủ. Các kỹ thuật phẫu thuật điều trị tật tim này liên tục được cải tiến ở nửa sau thế kỷ XX trong đó đỉnh cao là phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch CGĐĐM mà Jatene và cộng sự đã khởi xướng năm 1975 và Lecompte cải biên vào năm 1981. Phẫu thuật này chuyển đổi vị trí động mạch chủ và động mạch phổi cắm lại động mạch vành giúp phục hồi sự tương hợp giữa thất và đại động mạch. Ở các nước phương Tây đã có nhiều báo cáo bước sang thập niên thứ tư về kết quả ngắn hạn trung hạn và dài hạn của phẫu thuật này đồng thời tỉ lệ tử vong giảm dưới 5 . Trong khi đó phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp như HVĐĐM ở các nước đang phát triển dù có nhiều bước tiến đáng kể vẫn có tỉ lệ tử vong cao khoảng 15 . Ở Việt Nam trường hợp phẫu thuật CGĐĐM đầu tiên được thực hiện tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 và tại Bệnh viện Nhi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.