TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hình thái tổn thương và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não

Luận án nghiên cứu đặc điểm hình thái túi phình động mạch não và ứng dụng điều trị phẫu thuật; một số đặc điểm sinh lý bệnh túi phình động mạch não vỡ; lâm sàng túi phình động mạch não; chẩn đoán hình ảnh túi phình động mạch não . | Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu hình thái tổn thương và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.