TAILIEUCHUNG - Phát hiện liên cầu B ở phụ nữ mang thai bằng kỹ thuật SYBR Green real-time PCR

Phát hiện liên cầu nhóm B ở phụ nữ có thai 35-37 tuần bằng kỹ thuật khuếch đại chuỗi gen SYBR real-time PCR và nuôi cấy. Kỹ thuật real-time PCR với chất màu SYBR Green cho kết quả hữu ích, thực hiện dễ, giá thành thấp, phù hợp sử dụng để phát hiện nhanh LCB ở phụ nữ mang thai các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có máy real-time PCR. | Phát hiện liên cầu B ở phụ nữ mang thai bằng kỹ thuật SYBR Green real-time PCR Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Phát hiện liên cầu B ở phụ nữ mang thai bằng kỹ thuật SYBR Green real-time PCR Nguyễn Thị Phúc Lộc1 Nguyễn Hoàng Bách2 Lê Văn An2 Nguyễn Thị Châu Anh2 1 Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng 2 Bộ môn Vi sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Phát hiện liên cầu nhóm B ở phụ nữ có thai 35-37 tuần bằng kỹ thuật khuếch đại chuỗi gen SYBR real-time PCR và nuôi cấy. Đối tượng và phương pháp Dùng khuếch đại gen real-time PCR với chất màu SYBR Green và nuôi cấy để phát hiện tình trạng mang LCB trên 116 phụ nữ có thai 35-37 tuần. Kết quả Tỷ lệ phát hiện phụ nữ mang LCB là 9 5 11 thai phụ trong đó real-time PCR cho kết quả dương tính ở cả 11 thai phụ 9 5 trong khi nuôi cấy chỉ dương tính với tỷ lệ 6 ở 7 thai phụ . Khi so sánh 2 kỹ thuật nuôi cấy và re- al-time PCR độ tương đồng của cả 2 phương pháp cao với chỉ số Kappa là 0 77. Kiểm tra sản phẩm real-time PCR bằng phân tích nhiệt độ tan chảy và điện di trên agarose để loại trừ phản ứng dương tính giả cho thấy kết quả kỹ thuật real-time PCR khuếch đại đúng vùng DNA đích mong muốn. Kết luận Kỹ thuật real-time PCR với chất màu SYBR Green cho kết quả hữu ích thực hiện dễ giá thành thấp phù hợp sử dụng để phát hiện nhanh LCB ở phụ nữ mang thai các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có máy real-time PCR. Từ khóa liên cầu nhóm B Streptococcus agalactiae hay LCB real-time PCR phụ nữ mang thai Abstract Detection of group B Streptococcus GBS in pregnant women by SYBR Green real-time PCR Nguyen Thi Phuc Loc1 Nguyen Hoang Bach2 Le Van An2 Nguyen Thi Chau Anh2 1 Duy Tan University Da Nang 2 Microbiology Department Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Objectives Application of SYBR Green real-time PCR and bacterial isolation methods to detect Strepto- coccus agalactiae GBS carriage in women at 35-37 weeks gestation. Patients and Method Use of SYBR Green real-time .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.