TAILIEUCHUNG - Chất lượng sống và tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư được hóa trị

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chất lượng sống ở bệnh nhân ung thư được hóa trị. Xác định mối liên quan của tình trạng dinh dưỡng lên chất lượng sống ở bệnh nhân ung thư được hóa trị. | Chất lượng sống và tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư được hóa trị Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Chất lượng sống và tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư được hóa trị Nguyễn Thị Hồng Chuyên1 Phùng Phướng1 Nguyễn Trường An2 Nguyễn Văn Cầu1 Nguyễn Thành Phúc2 Hà Thanh Thanh1 1 Bộ môn Ung bướu Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bộ môn Phẫu thuật thực hành Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Giới thiệu Ung thư là căn bệnh gây tử vong đứng hàng thứ 2 trên thế giới. Suy dinh dưỡng rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư tỷ lệ này khoảng 80 . Trong khi suy dinh dưỡng rõ ràng đã phổ biến trên bệnh nhân ung thư nhưng ảnh hưởng của nó lên chất lượng sống bệnh nhân ung thư đang hóa trị chưa được nghiên cứu đầy đủ đặc biệt tại Việt Nam. Mục đích Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chất lượng sống ở bệnh nhân ung thư được hóa trị. Xác định mối liên quan của tình trạng dinh dưỡng lên chất lượng sống ở bệnh nhân ung thư được hóa trị. Phương pháp Nghiên cứu mô tả loạt ca cắt ngang trên 70 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư được điều trị hóa chất tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế trong thời gian từ 3 2018 đến 9 2018. Đánh giá chất lượng sống bằng bảng EORTC QLQ-C30 đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng bảng SGA. Để xác định mối tương quan giữa 2 yếu tố chúng tôi dùng phép kiểm t ANOVA Mann Whitney Kruskal Wallis. Hệ số Pearson và Spearman được sử dụng để xác định độ mạnh của mối tương quan. Kết quả Tuổi trung bình bệnh nhân là 58 93 13 26 nam chiếm 61 3 . Thang điểm sức khỏe tổng quát thang điểm chức năng nằm trong giá trị tham khảo của tổ chức EORTC thang điểm triệu chứng mất ngủ chán ăn và tiêu chảy xấu hơn với giá tri tham khảo của tổ chức EORTC. Bệnh nhân có tình trạng dinh dưỡng tốt SGA A với tỷ lệ 67 14 bệnh nhân suy dinh dưỡng trung bình SGA B 14 29 bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng SGA C là 18 57 . Tình trạng dinh dưỡng có liên quan đến chức năng cảm xúc p lt 0 05 chức năng vai trò p lt và triệu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.