TAILIEUCHUNG - Đánh giá chất lượng mảnh xương vòm sọ chó sau bảo quản tại đơn vị bảo quản mô Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Bài viết trình bày đánh giá độ bền cơ học, cấu trúc vi thể của mô xương vòm sọ chó sau bảo quản lạnh sâu có chiếu tia gamma và hiệu quả khử khuẩn của tia gamma ở những mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ. | Đánh giá chất lượng mảnh xương vòm sọ chó sau bảo quản tại đơn vị bảo quản mô Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẢNH XƯƠNG VÒM SỌ CHÓ SAU BẢO QUẢN TẠI ĐƠN VỊ BẢO QUẢN MÔ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Nguyễn Phương Thảo Tiên Trần Anh Hùng Lê Nghi Thành Nhân Lê Văn Tâm Nguyễn Phạm Phước Toàn Nguyễn Phan Quỳnh Anh Võ Thị Hạnh Thảo Võ Thị Trang Bộ môn Mô phôi Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Đánh giá độ bền cơ học cấu trúc vi thể của mô xương vòm sọ chó sau bảo quản lạnh sâu có chiếu tia gamma và hiệu quả khử khuẩn của tia gamma ở những mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 50 mảnh xương vòm sọ chó có kích thước 4 cm x 4 cm được lấy ở vùng đỉnh trán đối xứng qua đường dọc giữa xương vòm sọ. Các mảnh xương vòm sọ chó được cưa đôi theo đường dọc giữa để chia thành 2 lô. Lô chứng gồm 50 mảnh chỉ bảo quản lạnh sâu không chiếu tia gamma. Lô thực nghiệm gồm 50 mảnh được bảo quản lạnh sâu và chiếu tia gamma. Đánh giá chất lượng của mảnh xương vòm sọ chó độ bền cơ học cấu trúc vi thể và hiệu quả khử khuẩn sau chiếu tia gamma và bảo quản lạnh sâu ở - 85 0C trong 3 tháng. Kết quả Độ bền cơ học của mô xương vòm sọ chó giảm 8 28 cấu trúc vi thể không có biến đổi so với lô xương vòm sọ chỉ bảo quản lạnh sâu không chiếu tia gamma. 100 mảnh xương vòm sọ chó lô thực nghiệm âm tính với xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn. Kết luận Mô xương vòm sọ chó sau chiếu tia gamma liều 25 KGy và bảo quản lạnh sâu ở - 85 0C trong 3 tháng tại Đơn vị Bảo quản Mô - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Độ bền cơ học giảm không đáng kể Cấu trúc mô học ở mức độ vi thể không có biến đổi Âm tính với kiểm tra nuôi cấy vi khuẩn Từ khóa Xương vòm sọ chó tia gamma độ bền khử khuẩn Abstract THE QUALITY OF CRYOPRESERVED GAMMA-STERILIZED DOG SKULL AT TISSUE CRYOPRESERVATION UNIT HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL Nguyen Phuong Thao Tien Tran Anh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.