TAILIEUCHUNG - Khảo sát thành phần hóa học, hoạt tính kháng oxy hóa và độc tính cấp đường uống của cao chiết từ vỏ quả lựu (Punica granatum L.)

Các chất kháng oxy hóa tự nhiên có vai trò quan trọng trong phòng ngừa nhiều bệnh lý. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát thành phần hóa thực vật, hoạt tính kháng oxy hóa và độc tính cấp đường uống của cao chiết từ vỏ quả Lựu (Punica granatum L.). | Khảo sát thành phần hóa học hoạt tính kháng oxy hóa và độc tính cấp đường uống của cao chiết từ vỏ quả lựu Punica granatum L. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG CỦA CAO CHIẾT TỪ VỎ QUẢ LỰU PUNICA GRANATUM L. Lý Hải Triều1 Võ Tuấn Anh1 Nguyễn Việt Hồng Phong1 Phạm Thị My Sa1 Lâm Bích Thảo1 Nguyễn Hoàng Lên2 Lê Văn Minh1 1 Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh Viện Dược liệu 2 Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 03 Tóm tắt Đặt vấn đề Các chất kháng oxy hóa tự nhiên có vai trò quan trọng trong phòng ngừa nhiều bệnh lý. Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát thành phần hoá thực vật hoạt tính kháng oxy hoá và độc tính cấp đường uống của cao chiết từ vỏ quả Lựu Punica granatum L. . Đối tượng và phương pháp Thành phần hóa học của vỏ quả Lựu được xác định bằng phương pháp hóa học sắc ký lớp mỏng hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng. Hoạt tính kháng oxy hóa được đánh giá bằng thực nghiệm DPPH và MDA. Phương pháp Karber-Behlings được dùng khảo sát độc tính cấp đường uống để xác định LD50. Kết quả Vỏ quả Lựu chủ yếu chứa flavonoid alkaloid tannin triterpen saponin và coumarin. Cao chiết có hàm lượng polyphenol tổng và flavonoid tổng lần lượt là 189 97 mg đương lượng acid gallic g trọng lượng khô và 9 42 mg đương lượng quercetin g trọng lượng khô. Hoạt tính đánh bắt gốc tự do và ức chế peroxy hóa lipid của cao chiết IC50 lần lượt là 4 80 μg ml và 0 38 μg ml. Liều Dmax liều tối đa sử dụng trên chuột mà không có độc tính của cao chiết là 21 28 g kg tương đương với 35 64 g dược liệu khô. Kết luận Cao chiết vỏ quả Lựu không thể hiện độc tính cấp và có hoạt tính kháng oxy hóa cao. Từ khóa Vỏ quả Lựu polyphenol flavonoid acid gallic quercetin kháng oxy hóa độc tính cấp đường uống. Viết tắt DPPH 1 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl MDA malondialdehyd IC50 nồng độ ức chế 50 . Abstract PHYTOCHEMICAL CONSTITUENTS ANTIOXIDANT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.